Chính sách mới về Bảo hiểm thất nghiệp - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Chính sách mới về Bảo hiểm thất nghiệp

Chia sẻ:

Ngày 31 tháng 07 năm 2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số vấn đề về Bảo hiểm thất nghiệp.

bao hiem that nghiep

Thông tư này nêu rõ:

Trường hợp người lao động giao kết nhiều hợp đồng lao động (HĐLĐ) đều thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và đang tham gia BHTN theo HĐLĐ có hiệu lực đầu tiên thì khi chấm dứt hoặc thay đổi HĐLĐ đang tham gia BHTN dẫn đến người lao động không thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHTN thì người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN của HĐLĐ kế tiếp theo quy định của pháp luật thì phải lập và nộp hồ sơ tham gia BHTN của người lao động cho tổ chức BHXH.

Trường hợp trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 người sử dụng lao động đã giao kết HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng với người lao động và đang thực hiện HĐLĐ này, tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2015, HĐLĐ nêu trên còn ít nhất 03 tháng thì người sử dụng lo động phải tham gia BHTN cho người lao động kể từ 01 tháng 01 năm 2015.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 09 năm 2015, tuy nhiên các chế độ nêu trên đều được áp dụng kể từ 01 tháng 01 năm 2015.

Đánh giá bài viết

Thông tin liên quan:

Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng thực phẩm... Luật an toàn thực phẩm 2010 ghi nhận người tiêu dùng thực phẩm có những quyền và nghĩa vụ nhất định sau đây: Quyền người tiêu dùng thực phẩm: a) Được cung cấp thông tin trung thực về an toàn thực phẩm, hướng dẫn sử dụng, vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, l...
Cách phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về thực ph... Luật an toàn thực phẩm 2010 quy định về việc phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục khi có sự cố về an toàn thực phẩm. 1. Tổ chức, cá nhân phát hiện dấu hiệu liên quan đến sự cố về an toàn thực phẩm có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ sở khám bệnh, chữa bện...
Quy định về Giấy ủy quyền trong hồ sơ công bố mỹ phẩm... Hồ sơ công bố mỹ phẩm nếu do người không phải là đại diện theo pháp luật nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải có sự ủy quyền hợp pháp từ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Hình thức ủy quyền phải được lập thành văn bản, gọi là Giấy...
Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt... Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 quy định những hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt: 1. Hàng hóa: a) Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút,...
Bãi bỏ một số giấy tờ trong thủ tục BHXH, BHYT... Ngày 16 tháng 08 năm 2015, cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 9191/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số quyết định trước đó về hồ sơ bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế. Theo đó, một số thủ tục hành chính liên quan đến BHXH đã được ...