Bãi bỏ một số giấy tờ trong thủ tục BHXH, BHYT - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Bãi bỏ một số giấy tờ trong thủ tục BHXH, BHYT

Chia sẻ:

Ngày 16 tháng 08 năm 2015, cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 9191/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số quyết định trước đó về hồ sơ bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế.

Theo đó, một số thủ tục hành chính liên quan đến BHXH đã được rút gọn với việc bãi bỏ các văn bản sau:

Đối với hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội:

 • Quyết định của cấp có thẩm quyền cử đi học tập, làm việc ở nước ngoài đối với trường hợp bị ốm đau phải nghỉ việc trong thời gian được cử đi học tập, làm việc ở nước ngoài
 • Đơn của người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con (Mẫu số 11A-HSB)
 • Đơn của người lao động nữ sinh con hoặc đơn của người lao động nhận nuôi con nuôi (mẫu số 11B-HSB)
 • Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe” do người sử dụng lao động lập (Mẫu số C70a-HD)
 • Danh sách người lao động hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe được duyệt (Mẫu số C70b-HD)

Đối với tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh như sau:

 • Giấy đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT” (Mẫu số 06/BHYT)
 • Giấy ủy quyền hoặc giấy tờ xác nhận quyền đại diện hợp pháp cho người bệnh đối với người thanh toán hộ

Đối với việc quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội như sau:

 • Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận (Mẫu số 17-CBH) trong trường hợp người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng sau kỳ chi trả, trước khi BHXH huyện báo số chưa nhận về BHXH tỉnh
 • Giấy đề nghị xác nhận chữ ký (Mẫu số 21-CBH)
 • Giấy xác nhận đang đi học của nhà trường (Mẫu số 22-CBH) trong trường hợp người từ đủ 15 tuổi đến đủ 18 tuổi còn đi học nhận trợ cấp tử tuất hàng tháng
 • Danh sách xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM (Mẫu số 24a-CBH).
 • Giấy xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM (Mẫu số 24b-CBH).
 • Giấy đề nghị tạm ứng mai táng phí (Mẫu số 30-CBH) trong trường hợp người hưởng chế độ BHXH hàng tháng, trợ cấp BHXH một lần chết, thân nhân đề nghị tạm ứng
 • Bỏ phần xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong Giấy đề nghị truy lĩnh, tiếp tục nhận chế độ BHXH (Mẫu 19-CBH)
 • Bỏ phần xác nhận của Đại diện chi trả và các tiêu thức không cần thiết trong Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu số 20-CBH), đổi tên giấy này thành “Giấy thay đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH”;

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2015.

 

Đánh giá bài viết

Cảm nhận của bạn?

Thông tin liên quan:

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong nước... Tư vấn về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong nước: Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài 1, Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ hoặc UBN...
Chính sách ưu đãi mới cho lao động nữ Ngày 01 tháng 10 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động năm 2012 về chính sách đối với lao động nữ. Theo đó, lao động nữ được hưởng những chính sách ưu đãi về chăm sóc sức khỏe như sau: ...
Chuyển đổi Giấy chứng nhận đầu tư Thủ tục chuyển đổi Giấy chứng nhận đầu tư:  a) Trường hợp chỉ yêu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thay đổi ...
Thay đổi Giấy phép đầu tư Theo quy định của Luật đầu tư 2014, khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy phép đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư tại cơ quan đã cấp Giấy phép đầu tư đó. Tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài Hồ sơ điều chỉnh ...
Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam... Nghị định 07/2016/NĐ-CP về Chi nhánh và Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có quy định  về thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài như sau: Công ty nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh khi đáp ứng các điều ki...

TƯ VẤN PHÁP LUẬT