Bản chất quan hệ cho thuê lại lao động - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Bản chất quan hệ cho thuê lại lao động

Chia sẻ:

Cho thuê lại lao động về bản chất là quan hệ ba bên (quan hệ mang hình tam giác) với sự tham gia của ba bên: bên cho thuê lao động (doanh nghiệp cho thuê lao động), người lao động được cho thuê lại và bên thuê lại lao động (doanh nghiệp thuê lại lao động).

Nên thực chất trong việc cho thuê lại lao động sẽ gồm ba mối quan hệ:

+ Thứ nhất là: Quan hệ giữa doanh nghiệp cho thuê lao động và người lao động được cho thuê lại:

Quan hệ này thực chất là quan hệ lao động được thiết lập trên cơ sở của hợp đồng lao động . Doanh nghiệp cho thuê lao động tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động với người lao động. Vì vậy, trong quan hệ này doanh nghiệp cho thuê lại lao động chính là người sử dụng lao động và lao động được cho thuê lại là người lao động. Người lao động tuy không làm việc tại doanh nghiệp cho thuê lao động, nhưng doanh nghiệp cho thuê lao động vẫn có trách nhiệm trả lương và đảm bảo các quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật.

+ Thứ hai là: Quan hệ giữa doanh nghiệp cho thuê lao động và doanh nghiệp thuê lại lao động.

Quan hệ giữa hai doanh nghiệp này là quan hệ mang tính dịch vụ được hình thành trên cơ sở hợp đồng cho thuê lại lao động . Theo đó, thì doanh nghiệp cho thuê lao động có trách nhiệm cung cấp cho doanh nghiệp thuê lại lao động lượng lao động mà doanh nghiệp này cần theo điều kiện, tiêu chuẩn mà doanh nghiệp đó đặt ra, đồng thời doanh nghiệp thuê lại lao động có trách nhiệm trả cho doanh nghiệp cho thuê lao động một khoản tiền. Khi hết thời hạn thuê lao động theo hợp đồng, doanh nghiệp thuê lại lao động sẽ hoàn trả lại số lao động đã thuê cho doanh nghiệp cho thuê lao động.

+ Thứ ba: Quan hệ giữa người lao động được cho thuê lại và doanh nghiệp thuê lại lao động.

Trong mối quan hệ này, thì doanh nghiệp thuê lại lao động tuy không phải là người sử dụng lao động nhưng lại có quyền điều hành, giám sát, quản lý đối với người lao động cho thuê lại trong quá trình người lao động này thực hiện các nghĩa vụ lao động tại doanh nghiệp mình. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp người lao động vi phạm các nghĩa vụ lao động hay có hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì doanh nghiệp thuê lại lao động không tiến hành xử lý mà trả lại người lao động cho doanh nghiệp cho thuê lao động (nếu trường hợp họ không muốn sử dụng nữa).

Đánh giá bài viết

Cảm nhận của bạn?

Thông tin liên quan:

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở XÃ HỘI Công ty luật VIỆT TÍN chúng tôi cung cấp mẫu hợp đồng ủy thác mua bán nhà ở xã hội để quý khách hàng tham khảo, quý vị có vướng mắc hoặc yêu cầu hỗ trợ thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp: Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623 Email: luatvi...
HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA Công ty luật VIỆT TÍN chúng tôi cung cấp mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa để quý khách hàng tham khảo, quý vị có vướng mắc hoặc yêu cầu hỗ trợ thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp: Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623 Email: luatviettin@gmail....
HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT... Công ty luật VIỆT TÍN chúng tôi cung cấp mẫu hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất để quý khách hàng tham khảo, quý vị có vướng mắc hoặc yêu cầu hỗ trợ thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp: Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623 Email: lu...
HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE Công ty luật VIỆT TÍN chúng tôi cung cấp mẫu hợp đồng mua bán xe để quý khách hàng tham khảo, quý vị có vướng mắc hoặc yêu cầu hỗ trợ thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp: Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623 Email: luatviettin@gmail.com ...
HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ Công ty luật VIỆT TÍN chúng tôi cung cấp mẫu hợp đồng nghiên cứu thiết kế để quý khách hàng tham khảo, quý vị có vướng mắc hoặc yêu cầu hỗ trợ thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp: Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623 Email: luatviettin@gma...