Blog luật - Luật Việt Tín
Xem thêm

Các trường hợp miễn tiền sử dụng đất

Ngày 15 tháng 05 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất. Theo đó, các trường hợp sau đây được miễn tiền sử dụng đất: 1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính […]

Xem thêm

Các trường hợp thu hồi sổ đỏ đã cấp

Luật đất đai 2013 quy định nhà nước thu hồi sổ đỏ đã cấp trong những trường hợp sau đây: 1. Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp; 2. Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp; 3. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn […]

Xem thêm

Thủ tục đính chính sổ đỏ

Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định việc đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp như sau: 1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở […]

Xem thêm

Quy định về cấp sổ đỏ cho tổ chức

Việc cấp sổ đỏ cho tổ chức trong nước đang sử dụng đất được quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP (trừ trường hợp công ty nông, lâm nghiệp sau khi được sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động). 1. Tổ chức trong nước đang sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy […]

Xem thêm

Thế nào là sử dụng đất ổn định?

Căn cứ xác định thế nào là sử dụng đất ổn định được quy định tại Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Theo đó, việc sử dụng đất ổn định được xác định như sau: 1. Sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích chính nhất định kể […]

Xem thêm

Các trường hợp không được cấp sổ đỏ

Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật đất đai 2013 được Chính phủ ban hành năm 2014. Điều 19 Nghị định này quy định các trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền […]