Blog luật - Luật Việt Tín
One man's hand gives dollars to other hand
Xem thêm

Các trường hợp hoàn thuế VAT

Theo Luật Thuế Giá trị gia tăng năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2013: Các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT): 1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu […]

Xem thêm

Thủ tục cấp số định danh cá nhân

Số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc gồm 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 6 số […]

Xem thêm

BHXH đối với lao động nữ mang thai hộ

Ngày 11 tháng 11 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc. Trong đó, chế độ BHXH đối với lao động nữ mang thai hộ được quy định khá chi tiết. 1. Lao động nữ mang thai hộ đang […]

giam ho
Xem thêm

Thủ tục giám hộ

Thẩm quyền đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ hoặc người giám hộ thực hiện đăng ký giám hộ. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký giám hộ thực hiện đăng ký chấm dứt giám hộ. Thủ […]

Group of a happy Business People Showing Thumbs Up.

[url=http://www.istockphoto.com/search/lightbox/9786622][img]http://dl.dropbox.com/u/40117171/business.jpg[/img][/url]
Xem thêm

Thu hồi Giấy phép cho thuê lại lao động

Thời hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động: Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động có thời hạn tối đa không quá 36 tháng. Trường hợp gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động thì thời hạn không quá 24 tháng; số lần gia hạn không quá […]

cho thue lai lao dong
Xem thêm

Điều kiện cấp Giấy phép cho thuê lại lao động

Để được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, doanh nghiệp phải thực hiện ký quỹ 2 tỷ đồng. Đồng thời, phải đảm bảo những điều kiện sau: 1. Điều kiện vốn pháp định: Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh hoạt động cho thuê lại lao động là 2.000.000.000 […]

chung thu so
Xem thêm

Hồ sơ xin cấp Chứng thư số của NHNN

Ngày 18 tháng 12 năm 2015, Ngân hàng nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư số 28/2015/TT-NHNN quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của NHNN. Theo đó, “Chứng thư số” là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức […]