Blog luật - Luật Việt Tín
Xem thêm

Vai trò của việc đăng ký nhãn hiệu?

Trung thành với nhãn hiệu được coi là một thành tố giá trị do nó quyết định trực tiếp tới độ lớn của “cơ sở khách hàng” (customers base) của nhãn hiệu. Cơ sở khách hàng càng lớn và càng có nhiều khách hàng quen biết, khách hàng thân thiết và khách hàng tận tâm, […]