Blog luật - Luật Việt Tín
Hình ảnh của Luật sư
Xem thêm

Vai trò của Luật sư trong hoạt động tư pháp

Cải cách tư pháp luôn được coi là một bộ phận quan trọng gắn liền với nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt nam. Mục tiêu của cải cách tư pháp là xây dựng một hệ thống cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh có phương thức tổ chức, hoạt […]

Xem thêm

Niềm vui lớn trong ngày …

Ngày hôm nay là một trong các ngày bận rộn của Việt Tín, đầu tuần mà, chúng tôi đã tư vấn cho rất nhiều khách hàng đang muốn làm các thủ tục công bố sản phẩm, trong đó hầu hết lại là công bố thực phẩm và thực phẩm chức năng, hiện tại Việt Tín […]

Xem thêm

Thêm một logo được đăng ký bảo hộ

Thật tuyệt, phòng đăng ký sở hữu trí tuệ của Việt Tín vừa thông báo cho ban quản trị vừa đăng ký thành công một logo cho một công ty tại Hồ Chí Minh. Ban tư vấn sở hữu trí tuệ làm việc rất hiệu quả, ngày nay nhận thức về bảo vệ tài sản […]