Chính sách đối với người lao động dôi dư trong doanh nghiệp nhà nước - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Chính sách đối với người lao động dôi dư trong doanh nghiệp nhà nước

Chia sẻ:

Ngày 22 tháng 07 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2015/NĐ-CP quy định các chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH 1 thành viên do nhà nước là chủ sở hữu.

Người lao động dư dôi từ đủ 55 tuổi đến đủ 59 tuổi đối với nam, từ đủ 50 tuổi đến đủ 54 tuổi đối với nữ và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu theo quy định và được hưởng thêm các chế độ:

  • Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi;
  • Trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi;
  • Hỗ trợ 1 tháng lương cơ sở do Chính phủ quy định cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội.

nghi huu

Người lao động dôi dư trên 59 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, trên 54 tuổi đối đến dưới 55 tuổi đối với nữ và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật và được hưởng thêm chế độ sau:

  • Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi;
  • Hỗ trợ 0,5 tháng lương cơ sở do Chính phủ quy định cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 09 năm 2015.

 

Đánh giá bài viết

Thông tin liên quan:

Bãi bỏ một số giấy tờ trong thủ tục BHXH, BHYT... Ngày 16 tháng 08 năm 2015, cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 9191/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số quyết định trước đó về hồ sơ bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế. Theo đó, một số thủ tục hành chính liên quan đến BHXH đã được ...
Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng thực phẩm... Luật an toàn thực phẩm 2010 ghi nhận người tiêu dùng thực phẩm có những quyền và nghĩa vụ nhất định sau đây: Quyền người tiêu dùng thực phẩm: a) Được cung cấp thông tin trung thực về an toàn thực phẩm, hướng dẫn sử dụng, vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, l...
Cách phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về thực ph... Luật an toàn thực phẩm 2010 quy định về việc phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục khi có sự cố về an toàn thực phẩm. 1. Tổ chức, cá nhân phát hiện dấu hiệu liên quan đến sự cố về an toàn thực phẩm có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ sở khám bệnh, chữa bện...
Quy định về Giấy ủy quyền trong hồ sơ công bố mỹ phẩm... Hồ sơ công bố mỹ phẩm nếu do người không phải là đại diện theo pháp luật nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải có sự ủy quyền hợp pháp từ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Hình thức ủy quyền phải được lập thành văn bản, gọi là Giấy...
Quy định về nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu trực tuy... Thực hiện Quyết định số 1738/QĐ-BYT Ngày 13 tháng 08 năm 2015, Cục Quản lý Dược ban hành công văn số 15002/QLD-MP thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu. Theo đó, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015, đối với sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu,...

TƯ VẤN PHÁP LUẬT