Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

Chia sẻ:

Vật liệu xây dựng có thể hiểu là sản phẩm có nguồn gốc hữu cơ, vô cơ, kim loại được sử dụng để tạo nên công trình xây dựng, trừ các trang thiết bị điện. Các sản phẩm vật liệu xây dựng sản xuất trong nước, nhập khẩu phải thực hiện công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16: 2014/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. Vậy làm thế nào để chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng.

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

Quy chuẩn này quy định về các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ đối với các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam.

Quy chuẩn này không áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu dưới dạng mẫu thử, hàng mẫu, hàng triển lãm hội chợ; các hàng hóa tạm nhập tái xuất và hàng hóa quá cảnh.

Các nhóm sản phẩm được quy định trong quy chuẩn này bao gồm:

 • Nhóm sản phẩm xi măng và clanhke xi măng
 • Nhóm sản phẩm kính xây dựng
 • Nhóm sản phẩm phụ gia cho xi măng, vữa và bê tông
 • Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng chứa sợi hữu cơ, sợi vô cơ tổng hợp; sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm định hình; ống nhựa polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) và sản phẩm trên cơ sở gỗ
 • Nhóm sản phẩm sơn, vật liệu xảm khe, vật liệu chống thấm
 • Nhóm sản phẩm gạch, đá ốp lát
 • Nhóm sản phẩm sứ vệ sinh
 • Nhóm sản phẩm cốt liệu cho vữa và bê tông
 • Nhóm sản phẩm cửa đi, cửa sổ
 • Nhóm sản phẩm vật liệu xây

Cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng phải áp dụng quy chuẩn kỹ thuật có trách nhiệm công bố sản phẩm, dịch vụ, hàng hoá, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận sự phù hợp thực hiện hoặc kết quả tự đánh giá của cá nhân, tổ chức trên cơ sở kết quả thử nghiệm của phòng thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định.

 1. Hồ sơ công bố hợp quy vật liệu xây dựng trong trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy:

          – Bản công bố hợp quy;

          – Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (đặc điểm, tính năng, công dụng….);

          – Bản sao chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp.

 1. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

          – Bản công bố hợp quy;

          – Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (đặc điểm, tính năng, công dụng….);

          – Kết quả thử nghiệm; Kết quả hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thí nghiệm được công nhận hoặc do cơ quan ban hành quy chuẩn chỉ định;

          – Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001;

          – Kế hoạch giám sát định kỳ;

          – Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan.

Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Sở Xây dựng Hà Nội, số 52, phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà trưng, thành phố Hà Nội.

Cá nhân, tổ chức công bố hợp quy sản phẩm phải đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Mọi vướng mắc liên quan đến chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng, quý khách vui lòng liên hệ với công ty Luật Việt Tín. Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ quý khách thực hiện thủ tục này.

Liên hệ ngay với đường dây nóng của chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết nhất:

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Luật Việt Tín rất mong được hợp tác với quý khách!

Đánh giá bài viết

Cảm nhận của bạn?

Thông tin liên quan:

Quyết định 38/2008: mức tối đa của Melamine nhiễm chéo t... Ngày 11 tháng 12 năm 2008  Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 38/2008/QĐ-BYT về việc ban hành quy định mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm và không áp dụng với bất kỳ trường hợp nào cố ý cho melamine vào thực phẩm.  Bộ Y khẳn...
Nghị định 38/2012 chi tiết một số điều của Luật an toàn ... Ngày 25 tháng 04 năm 2012 Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2012/NĐ-CP định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia sản xuất, kinh doan...
QCVN 4-15:2010/BYT về chất xử lý bột dùng làm phụ gia th... QCVN 4-15:2010/BYT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 44/2010/TT-BYT ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y...
Quyết định 3742/2001: các chất phụ gia thực phẩm được ph... Ngày 31 tháng 8 năm 2001 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3742/2001/QĐ-BYT về việc ban hành quy định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm trên lãnh thổ Việt Nam bao gồm cả thực phẩm nhập khẩu và phụ gia nhập khẩu bắt buộc áp dụng đối ...
Thông tư 28/2012 về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy... Ngày 12 tháng 12 năm 2012 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý có liên quan đến hoạt đ...

TƯ VẤN PHÁP LUẬT