Có nhiều người đại diện theo pháp luật trong một công ty - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Có nhiều người đại diện theo pháp luật trong một công ty

Chia sẻ:

Căn cứ vào Luật Doanh  nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015  Công ty TNHH, Công ty cổ Giam doc cong typhần có nhiều người đại diện theo pháp luật. Sơ lượng, quyền hạn được doanh nghiệp thể hiện cụ thể trong điều lệ của công ty. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật Doanh nghiệp 2014. Trao quyền chủ động quản trị về cho Doanh nghiệp tạo điều kiện cho doanh nghiệp được chủ động trong việc điều phối nhân sự. Khắc phục được một số trường hợp “không có lối thoát”như trước đây như: Việc người đại diện theo pháp luật duy nhất của công ty đột ngột qua đời,việc người đại diện thao túng công ty gây khó khăn cho các thành viên khác.

Quy định mới tạo bước ngoặt cho các doanh nghiệp, thông thoáng về hành lang pháp lý là điều kiện căn bản giúp doanh nghiệp kinh doanh. Không còn tình trạng “Một người một dấu” khi người này đi công tác,đi xa không có mặt tại công ty mọi giấy tờ hồ sơ cần ký gấp gần như là “để đó chờ sếp về giải quyết” nhiều cơ hội kinh doanh.

Có thắc mắc gì vui lòng liên hệ lại để được tư vấn!

Đánh giá bài viết

Thông tin liên quan:

Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng thực phẩm... Luật an toàn thực phẩm 2010 ghi nhận người tiêu dùng thực phẩm có những quyền và nghĩa vụ nhất định sau đây: Quyền người tiêu dùng thực phẩm: a) Được cung cấp thông tin trung thực về an toàn thực phẩm, hướng dẫn sử dụng, vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, l...
Cách phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về thực ph... Luật an toàn thực phẩm 2010 quy định về việc phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục khi có sự cố về an toàn thực phẩm. 1. Tổ chức, cá nhân phát hiện dấu hiệu liên quan đến sự cố về an toàn thực phẩm có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ sở khám bệnh, chữa bện...
Quy định về Giấy ủy quyền trong hồ sơ công bố mỹ phẩm... Hồ sơ công bố mỹ phẩm nếu do người không phải là đại diện theo pháp luật nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải có sự ủy quyền hợp pháp từ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Hình thức ủy quyền phải được lập thành văn bản, gọi là Giấy...
Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt... Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 quy định những hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt: 1. Hàng hóa: a) Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút,...
Bãi bỏ một số giấy tờ trong thủ tục BHXH, BHYT... Ngày 16 tháng 08 năm 2015, cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 9191/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số quyết định trước đó về hồ sơ bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế. Theo đó, một số thủ tục hành chính liên quan đến BHXH đã được ...