Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Chia sẻ:

Theo Khoản 2, Điều 17, Nghị định 08/2015/NĐ-CP được ban hành ngày 21 tháng 01 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 03 năm 2015, Chính phủ quy định Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam áp dụng trong toàn quốc.

Theo đó, ngày 01 tháng 07 năm 2015, Bộ tài chính ban hành Thông tư 103/2015/TT-BTC ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được sử dụng để:

  • Xây dựng các Biểu thuế áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
  • Xây dựng các Danh mục hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của Chính phủ;
  • Thống kê Nhà nước về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
  • Phục vụ công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và các lĩnh vực khác.

Thông tư 103/2015/TT-BTC sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2015.

Đánh giá bài viết

Thông tin liên quan:

Bãi bỏ một số giấy tờ trong thủ tục BHXH, BHYT... Ngày 16 tháng 08 năm 2015, cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 9191/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số quyết định trước đó về hồ sơ bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế. Theo đó, một số thủ tục hành chính liên quan đến BHXH đã được ...
Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng thực phẩm... Luật an toàn thực phẩm 2010 ghi nhận người tiêu dùng thực phẩm có những quyền và nghĩa vụ nhất định sau đây: Quyền người tiêu dùng thực phẩm: a) Được cung cấp thông tin trung thực về an toàn thực phẩm, hướng dẫn sử dụng, vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, l...
Cách phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về thực ph... Luật an toàn thực phẩm 2010 quy định về việc phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục khi có sự cố về an toàn thực phẩm. 1. Tổ chức, cá nhân phát hiện dấu hiệu liên quan đến sự cố về an toàn thực phẩm có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ sở khám bệnh, chữa bện...
Quy định về Giấy ủy quyền trong hồ sơ công bố mỹ phẩm... Hồ sơ công bố mỹ phẩm nếu do người không phải là đại diện theo pháp luật nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải có sự ủy quyền hợp pháp từ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Hình thức ủy quyền phải được lập thành văn bản, gọi là Giấy...
Quy định về nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu trực tuy... Thực hiện Quyết định số 1738/QĐ-BYT Ngày 13 tháng 08 năm 2015, Cục Quản lý Dược ban hành công văn số 15002/QLD-MP thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu. Theo đó, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015, đối với sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu,...

TƯ VẤN PHÁP LUẬT