Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Chia sẻ:

Theo Khoản 2, Điều 17, Nghị định 08/2015/NĐ-CP được ban hành ngày 21 tháng 01 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 03 năm 2015, Chính phủ quy định Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam áp dụng trong toàn quốc.

Theo đó, ngày 01 tháng 07 năm 2015, Bộ tài chính ban hành Thông tư 103/2015/TT-BTC ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được sử dụng để:

  • Xây dựng các Biểu thuế áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
  • Xây dựng các Danh mục hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của Chính phủ;
  • Thống kê Nhà nước về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
  • Phục vụ công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và các lĩnh vực khác.

Thông tư 103/2015/TT-BTC sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2015.

Đánh giá bài viết

Thông tin liên quan:

Cách phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về thực ph... Luật an toàn thực phẩm 2010 quy định về việc phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục khi có sự cố về an toàn thực phẩm. 1. Tổ chức, cá nhân phát hiện dấu hiệu liên quan đến sự cố về an toàn thực phẩm có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ sở khám bệnh, chữa bện...
Quy định về Giấy ủy quyền trong hồ sơ công bố mỹ phẩm... Hồ sơ công bố mỹ phẩm nếu do người không phải là đại diện theo pháp luật nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải có sự ủy quyền hợp pháp từ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Hình thức ủy quyền phải được lập thành văn bản, gọi là Giấy...
Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt... Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 quy định những hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt: 1. Hàng hóa: a) Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút,...
Điều kiện khi kinh doanh bất động sản Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản như sau: 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp the...
Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng thực phẩm... Luật an toàn thực phẩm 2010 ghi nhận người tiêu dùng thực phẩm có những quyền và nghĩa vụ nhất định sau đây: Quyền người tiêu dùng thực phẩm: a) Được cung cấp thông tin trung thực về an toàn thực phẩm, hướng dẫn sử dụng, vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, l...