Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Chia sẻ:

Theo Khoản 2, Điều 17, Nghị định 08/2015/NĐ-CP được ban hành ngày 21 tháng 01 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 03 năm 2015, Chính phủ quy định Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam áp dụng trong toàn quốc.

Theo đó, ngày 01 tháng 07 năm 2015, Bộ tài chính ban hành Thông tư 103/2015/TT-BTC ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được sử dụng để:

  • Xây dựng các Biểu thuế áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
  • Xây dựng các Danh mục hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của Chính phủ;
  • Thống kê Nhà nước về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
  • Phục vụ công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và các lĩnh vực khác.

Thông tư 103/2015/TT-BTC sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2015.

Đánh giá bài viết

Cảm nhận của bạn?

Thông tin liên quan:

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam... Nghị định 07/2016/NĐ-CP về Chi nhánh và Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có quy định  về thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài như sau: Công ty nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh khi đáp ứng các điều ki...
Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt... Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: Công ty nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau: a) Có đăng ký kinh doanh hợp pháp; b) Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thàn...
Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư Tư vấn thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư phải làm như nào? Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư luôn được xem là đầu tàu giúp một dự án có thể đi vào hoạt động bình thường, giúp doanh nghiệp ...
Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư Từ khi Luật đầu tư mới có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp, nhà đầu tư đã có nhiều thuận lợi khi thực hiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và cả trong quá trình thực hiện dự án. Vậy hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư được quy định như thế nào? Việt ...
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong nước... Tư vấn về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong nước: Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài 1, Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ hoặc UBN...