Điểm mới của Luật đầu tư nước ngoài năm 2014 so với năm 2005 - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Điểm mới của Luật đầu tư nước ngoài năm 2014 so với năm 2005

Chia sẻ:

Luật Đầu tư mới bổ sung và sửa đổi bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Luật Đầu tư nước ngoài 2014 với 7 chương, 76 điều qui định về hoạt động của nhà đầu tư kinh doanh tại Việt Nam cũng như qui định về việc đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Luật Đầu tư 2014 đã thể hiện nhiều điểm mới và khác biệt so với qui định của Luật Đầu tư 2005.

>> Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam mới nhất

>> Tư vấn đầu tư nước ngoài

>> luật đầu tư nước ngoài tại việt nam

Thứ nhất là qui định về cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho dự án đầu tư có vốn nước ngoài

So với Luật cũ thì Luật Đầu tư 2014 đã tách bạch giữa nội dung đăng ký dự án đầu tư là cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư doanh nghiệp sẽ đăng ký kinh doanh theo qui định của Luật Doanh nghiệp điều chỉnh.

 Thứ hai là bãi bỏ qui định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong nước

Luật Đầu tư nước ngoài 2014 qui định dự án của nhà đầu tư trong nước sẽ không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Do đó nhà đầu tư chỉ cần hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) là được và đủ, thay vì qui định là dự án đầu tư trong nước có qui mô vốn từ mười lăm tỷ trở lên hoặc dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì phải xin giấy chứng nhận đầu tư như Luật đầu tư năm 2005

Đồng thời, Luật Đầu tư nước ngoài 2014 sử dụng khái niệm “Đầu tư kinh doanh” để thay thế 2 khái niệm trước đây là “Đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp”.

Thứ ba là thu hẹp phạm vi áp dụng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Theo Luật Đầu tư nước ngoài năm 2005 tất cả các dự án có vốn nước ngoài không xác định tỷ lệ của nhà đầu tư nước ngoài (dù nhà đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 1% vốn điều lệ) của doanh nghiệp vẫn phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Nhưng đến với Luật Đầu tư 2014 thì qui định đối với các dự án nhà đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài góp vốn 51% vốn điều lệ mới phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án của nhà đầu tư nước ngoài. Qui định này đã hỗ trợ đáng kể và nới rộng phạm vi đầu tư cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Thứ tư là qui định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Luật đầu tư nước ngoài năm 2014 đã liệt kê cụ thể 267 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Ngành nghề kinh doanh có điều kiện Luật Đầu tư 2014 đã dành riêng phụ lục 04 để liệt kê 267 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đây là qui định giúp nhà đầu tư tìm hiểu luôn được các ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam. Mặt khác, theo qui định mới sẽ góp phần đưa ra qui định rõ ràng về lĩnh vực đầu tư có điều kiện tại Việt Nam để thuận lợi trong quá trình áp dụng và thi hành luật trên thực tế, tạo sức hút đối với nhà đầu tư nước ngoài khi muốn đầu tư vào Việt Nam.

Thứ năm là phân định rõ ràng giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Luật đầu tư nước ngoài 2014 đã giải quyết triệt để vấn đề này khi có sự phân định rõ ràng giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Theo đó, “nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam” (Khoản 14 Điều 3 Luật đầu tư 2014). Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông. Do đó, Luật đầu tư năm 2014 cũng đã phân ra rõ chế độ áp dụng riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Cuối cùng là Luật đầu tư năm 2014 qui định rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được Luật Đầu tư nước ngoài 2014 rút ngắn đáng kể so với Luật Đầu tư nước ngoài 2005 là 15 ngày làm việc kể từ khi cơ quan cấp phép nhận đủ hồ sơ. Đây cũng là qui định góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, góp phần đẩy mạnh hơn nữa lĩnh vực đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Điểm mới của Luật đầu tư nước ngoài năm 2014 so với năm 2005
5 (100%) 1 vote

Cảm nhận của bạn?

Thông tin liên quan:

Hãng luật đã hoàn thành tư vấn công bố thực phẩm chức nă... Ngày hôm nay chúng tôi vừa hoàn thành các thủ tục cuối cùng để thanh lý một hợp đồng tư vấn công bố thực phẩm chức năng cho một doanh nghiệp chuyên nhập khẩu tại Quảng Ninh và có văn phòng đại diện tại Hà Nội. Đây là một trong các doanh nghiệp mới thành ...
Nhà nước quy định thế nào về bảo quản an toàn thực phẩm ... Theo quy định tại Điều 14 của Luật An toàn thực phẩm, thực phẩm chức năng phải đáp ứng các điều kiện bảo đảm an toàn như sau: 1.Tuân thủ các quy định vềđiều kiện chung bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, bao gồm: + Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuâ...
Chương trình 5S trong doanh nghiệp là gì? Tôi có thấy nhiều cá nhân tới xin được tư vấn thành lập công ty có nhắc đến cách quản lý doanh nghiệp của Nhật Bản đó là 5S. Vậy 5s là cái gì ? 5S được bắt nguồn từ Nhật Bản vào đầu những năm 80 của thế kỷ 20 và đã được áp dụng rộng rãi tại các quốc gia,...
Bảo hộ logo cho doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh Hôm nay ban tư vấn luật sở hữu trí tuệ của chúng tôi đã hoàn thành xong các thủ tục để đăng ký bảo hộ logo cho một doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh, chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ lớn nhất cả nước với nhiều văn phòng đại diện tại các...
Đăng ký thực phẩm chức năng cho doanh nghiệp tp Hồ Chí M... Chúng tôi sau 1 tháng hỗ trợ cuối cùng cũng hoàn thành các thủ tục cần thiết nhất để đăng ký lưu hành cho sản phẩm thực phẩm chức năng nhập khẩu cho doanh nghiệp chuyên nhập khẩu tại Hồ Chí Minh. Theo quy định của nhà nước, các sản phẩm liên quan tới thự...

TƯ VẤN PHÁP LUẬT