Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

Chia sẻ:
Mẫu giấy cam kết bảo vệ môi trường

Mẫu giấy cam kết bảo vệ môi trường

Việt Tín law là một trong những công ty luật uy tín trong việc cung cấp cho khách hàng các giấy phép , nếu bạn đang có những vướng mắc thủ tục hành chính về Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường hãy liên hệ ngay với đường dây nóng của chúng tôi.

Trình tự thực hiện

 • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của pháp luật.
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Tài nguyên và Môi trường. Cán bộ phụ trách tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.
 • Nhận kết quả tại phòng Tài nguyên và Môi trường.

 

Hồ sơ

 • 01 (một) văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 25 ban hành kèm theo Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008;
 • 05 (năm) bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án được đóng thành quyển gáy cứng theo mẫu quy định tại Phụ lục 26 ban hành kèm theo Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 có chữ ký, họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa cứng của từng bản. Trường hợp dự án nằm trên địa bàn của 02 (hai) huyện trở lên, gửi thêm số lượng bản cam kết bảo vệ môi trường bằng số lượng các huyện tăng thêm;
 • 01 (một) bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật hoặc phương án sản xuất – kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của dự án; trường hợp dự án nằm trên địa bàn của 02 (hai) huyện trở lên, số lượng tài liệu này trong hồ sơ phải được tăng thêm bằng số lượng các huyện tăng thêm;
 • Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường;
 • Giấy xác nhận hoàn thành các nội dung của Đề án bảo vệ môi trường đã được xác nhận.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm)

 • Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường (Phụ lục 25);
 • Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường (Phụ lục 24);
 • Mẫu bìa và trang phụ bìa của bản cam kết bảo vệ môi trường (Phụ lục 26);
 • Mẫu giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (Phụ lục 27);
 • Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (Phụ lục 28);
 • Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (Phụ lục 29);
 • Mẫu giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (Phụ lục 30).

 

Căn cứ pháp lý

 • Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005
 • Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 V/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ môi trường ; Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 V/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ môi trường
 • Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 8/12/2008 hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.
Đánh giá bài viết

Cảm nhận của bạn?

Thông tin liên quan:

Quy trình cấp giấy phép sản xuất rượu Việt Tín chuyên tư vấn xin các loại giấy phép, trong đó có giấy phép sản xuất rượu, nếu bạn đang vướng mắc thủ tục hồ sơ hãy liên hệ ngay tới Việt Tín law để được tư vấn hoàn toàn miễn phí ! Căn cứ pháp lý Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 20...
Đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh cá thể Xin giấy phép đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể là nhu cầu phổ biến nhất hiện nay với những cá nhân kinh doanh đơn lẻ. Luật Việt Tín là một trong những công ty tư vấn đăng ký kinh doanh miễn phí tốt nhất, chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm cùng...
Xin giấy phép kinh doanh Internet Kinh doanh internet phải có giấy phép Việt Tín chuyên tư vấn xin giấy phép đăng ký kinh doanh, nếu bạn đang vướng mắc các thủ tục hồ sơ xin giấy phép kinh doanh internet hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Đăng ký kinh doanh Kinh doanh dịch vụ Internet c...
Hồ sơ đăng ký kinh doanh Việt Tín chuyên tư vấn soạn hồ sơ để đăng ký kinh doanh, nếu thông tin chúng tôi chia sẻ không thỏa mãn được bạn, hãy liên hệ tới đường dây nóng của chúng tôi để được tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí ... Hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhâ...
Xin giấy phép kinh doanh cầm đồ Dịch vụ cầm đồ phải đăng ký kinh doanh Việt Tín chuyên tư vấn xin giấy phép kinh doanh cầm đồ, nếu bạn đang vướng mắc thủ tục hồ sơ hãy liên hệ ngay tới chúng tôi để được tư vấn hoàn toàn miễn phí ... Quy định chung trong kinh doanh Theo quy định của Lu...

TƯ VẤN PHÁP LUẬT