Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

Chia sẻ:
Mẫu giấy cam kết bảo vệ môi trường

Mẫu giấy cam kết bảo vệ môi trường

Việt Tín law là một trong những công ty luật uy tín trong việc cung cấp cho khách hàng các giấy phép , nếu bạn đang có những vướng mắc thủ tục hành chính về Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường hãy liên hệ ngay với đường dây nóng của chúng tôi.

Trình tự thực hiện

 • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của pháp luật.
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Tài nguyên và Môi trường. Cán bộ phụ trách tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.
 • Nhận kết quả tại phòng Tài nguyên và Môi trường.

 

Hồ sơ

 • 01 (một) văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 25 ban hành kèm theo Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008;
 • 05 (năm) bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án được đóng thành quyển gáy cứng theo mẫu quy định tại Phụ lục 26 ban hành kèm theo Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 có chữ ký, họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa cứng của từng bản. Trường hợp dự án nằm trên địa bàn của 02 (hai) huyện trở lên, gửi thêm số lượng bản cam kết bảo vệ môi trường bằng số lượng các huyện tăng thêm;
 • 01 (một) bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật hoặc phương án sản xuất – kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của dự án; trường hợp dự án nằm trên địa bàn của 02 (hai) huyện trở lên, số lượng tài liệu này trong hồ sơ phải được tăng thêm bằng số lượng các huyện tăng thêm;
 • Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường;
 • Giấy xác nhận hoàn thành các nội dung của Đề án bảo vệ môi trường đã được xác nhận.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm)

 • Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường (Phụ lục 25);
 • Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường (Phụ lục 24);
 • Mẫu bìa và trang phụ bìa của bản cam kết bảo vệ môi trường (Phụ lục 26);
 • Mẫu giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (Phụ lục 27);
 • Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (Phụ lục 28);
 • Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (Phụ lục 29);
 • Mẫu giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (Phụ lục 30).

 

Căn cứ pháp lý

 • Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005
 • Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 V/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ môi trường ; Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 V/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ môi trường
 • Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 8/12/2008 hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.
Đánh giá bài viết

Thông tin liên quan:

Quy trình cấp giấy phép sản xuất rượu Việt Tín chuyên tư vấn xin các loại giấy phép, trong đó có giấy phép sản xuất rượu, nếu bạn đang vướng mắc thủ tục hồ sơ hãy liên hệ ngay tới Việt Tín law để được tư vấn hoàn toàn miễn phí ! Căn cứ pháp lý Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 20...
Ngành nghề đăng ký kinh doanh và bảng tra mã ngành nghề... Ngành nghề kinh doanh trước đây được ghi đầy đủ trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng từ khi luật doanh nghiệp mới được sửa đổi (2015) thì đã bỏ ghi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Thay vào đó, các thông tin đăng ký của doanh nghiệp được...
Thành lập sàn giao dịch bất động sản Thành lập sàn giao dịch bất động sản Việt Tín chuyên tư vấn thành lập sản giao dịch bất động sản cho các cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu, chúng tôi giúp quý vị lập hồ sơ, đại diện quan hệ với cơ quan nhà nước, thúc đẩy tiến trình công việc. Nếu quý vị đ...
Xin giấy phép kinh doanh Internet Kinh doanh internet phải có giấy phép Việt Tín chuyên tư vấn xin giấy phép đăng ký kinh doanh, nếu bạn đang vướng mắc các thủ tục hồ sơ xin giấy phép kinh doanh internet hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Đăng ký kinh doanh Kinh doanh dịch vụ Internet c...
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là một dạng văn bản pháp quy đảm nhận vai trò “giấy khai sinh” – ghi nhận ngày đăng ký kinh doanh lần đầu và là căn cứ xác thực năng lực pháp lý cho một doanh nghiệp. Mẫu giấy phép kinh doanh của một công ty Nội dun...