Kế toán và thuế - Luật Việt Tín
Xem thêm

Hỏi: muốn giải thể doanh nghiệp tư nhân

toi thành lập doanh nghiệp từ ngày 30/7/2012. nhưng do điều kiện kinh tễ khó khăn không có vốn đầu tư để hoạt động, nên từ khi thành lập đến nay chúng tôi chua hoạt động ngày nào. bây giơ tôi muốn tuyên bố giai the thu tuc cân nhũng gi? tu khi thành lập […]

Xem thêm

Hỏi: về thuế dịch vụ

làm ơn cho tôi hỏi,câu hỏi 1.tôi làm nghề cắt tóc nam nữ thì có phải mua môn bài không,nếu mua môn bài thì áp dụng bậc mấy?một tháng tôi thu nhập khoảng 15.000.000, thì phải nộp bao nhiêu tiền thuế tháng.áp dụng bao nhiêu phần trăm thuế. câu hỏi 2.tôi kinh doanh dịch vụ […]