Tư vấn luật doanh nghiệp - Luật Việt Tín
Xem thêm

CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. Tại Điều 33, Luật doanh nghiệp năm 2014 có quy định về Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau : 1. Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc […]