Hỏi: Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ như thế nào?

Xin chào các luật sư ! Tôi muốn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho một sản phẩm của tôi ! Vậy tôi muốn biết : Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ thế nào ?