Hồ sơ và vấn đề thành lập công ty - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Hồ sơ và vấn đề thành lập công ty

Chia sẻ:

Theo quy định tại Điều 22, Luật Doanh nghiệp 2005, hồ sơ đăng ký thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên gồm có:

thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-lien-doanh

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp. Người làm đơn phải điền các thông tin theo mẫu tại phụ lục 1-3 Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT của Bộ kế hoạch & Đầu tư. Theo đó, người làm đơn phải điền các nội dung: thông tin cá nhân của người làm đơn, các thông tin về công ty như tên, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh, vốn pháp định, danh sách thành viên, thông tin đăng ký thuế,…

– Điều lệ công ty. Các quy định của điều lệ của công ty phải phù hợp với các quy định của pháp luật. Trong điều lệ công ty quy định về: Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện; trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, vốn điều lệ, danh sách thành viên, quyền và nghĩa vụ của các thành viên,…

– Danh sách thành viên: phải được lập theo mẫu tại phụ lục 1-6 Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT

– Bản sao các giấy tờ:

+ Nếu thành viên là cá nhân cần có bản sao của: thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên.

+ Nếu thành viên là tổ chức, cần có bản sao của các giấy tờ: quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương (phải được hợp pháp hóa lãnh sự đối với thành viên là tổ chức nước ngoài); văn bản ủy quyền của tổ chức cho người đại diện đứng ra thành lập công ty; các giấy tờ liên quan của người đại diện của tổ chức: thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên.

+ Đối với nhà đầu tư nước ngoài cần có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Hãy liên hệ với Chúng tôi để được tư vấn cụ thể!

Đánh giá bài viết

Cảm nhận của bạn?

Thông tin liên quan:

Cách phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về thực ph... Luật an toàn thực phẩm 2010 quy định về việc phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục khi có sự cố về an toàn thực phẩm. 1. Tổ chức, cá nhân phát hiện dấu hiệu liên quan đến sự cố về an toàn thực phẩm có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ sở khám bệnh, chữa bện...
Quy định về Giấy ủy quyền trong hồ sơ công bố mỹ phẩm... Hồ sơ công bố mỹ phẩm nếu do người không phải là đại diện theo pháp luật nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải có sự ủy quyền hợp pháp từ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Hình thức ủy quyền phải được lập thành văn bản, gọi là Giấy...
Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt... Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 quy định những hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt: 1. Hàng hóa: a) Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút,...
Điều kiện khi kinh doanh bất động sản Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản như sau: 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp the...
Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng thực phẩm... Luật an toàn thực phẩm 2010 ghi nhận người tiêu dùng thực phẩm có những quyền và nghĩa vụ nhất định sau đây: Quyền người tiêu dùng thực phẩm: a) Được cung cấp thông tin trung thực về an toàn thực phẩm, hướng dẫn sử dụng, vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, l...