Hội bảo vệ người tiêu dùng - cơ quan ngôn luận của người tiêu dùng - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Hội bảo vệ người tiêu dùng – cơ quan ngôn luận của người tiêu dùng

Chia sẻ:

Về thực chất phản biện xã hội là sự phản biện của các tầng lớp nhân dân bằng những lập luân, chứng cứ dựa trên cơ sở khoa học về thực tiễn để làm sáng tỏ đúng-sai của các vấn đề có tính chất xã hội liên quan đến lợi ích toàn xã hội, đến lợi ích cua của đông đảo nhân dân, giúp nhà nước điều chỉnh chủ trương, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của người tiêu dùng, các hội bảo vệ người tiêu dùng sẽ là chủ thể đảm bảo trọng trách này.

Hội bảo vệ người tiêu dùng - cơ quan ngôn luận của người tiêu dùng

Việc thực hiện công tác phản biện xã hội của Hội bảo vệ người tiêu dùng chính là đểthực hiện quyền được đại diện, quyền được lắng nghe và là một trong những quyền quan trọng của người tiêu dùng. Bởi, thông qua Hội bảo vệ người tiêu dùng – tổ chức đại diện cho tiếng nói của người tiêu dùng thì ý kiến, phản biện của người tiêu dùng sẽ có hiệu quả hơn so với từng người tiêu dùng có ý kiến. Phản biện xã hội của các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng bao gồm hai lĩnh vực cơ bản:

Thứ nhất, phản biện về các chính sách của Nhà nước, các quy định pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích của người tiêu dùng nhằm tạ một hành lang pháp lý thuận lợi để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Thứ hai, phản biện xã hội về các hoạt động thương mại nhằm phát triển và đấu tranh chống các thủ đoạn, hành vi phi đạo đức trong thương mại, hoặc những thủ đoạn gian lận nhằm kiếm lời dựa trên sự thiệt thòi của người tiêu dùng.

Trong thời gian qua, vai trò của Hội bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam trong công tác phản biện xã hội được thể hiện chủ yếu thông qua hoạt động của Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS).

VINASTAS thường xuyên có sự phản ánh, kiến nghị với cơ quan nhà nước về một số vụ việc ảnh hưởng tới quyền lợi người tiêu dùng để có cách giải quyết thỏa đáng, phù hợp. VINASTAS luôn cử đại diện tới các cuộc họp, phát biểu thẳng thắn về những vấn đề phương hại đến quyền lợi người tiêu dùng.

Hội bảo vệ người tiêu dùng có vai trò rất lớn trong việc đảm bảo quyề lợi người tiêu dùng. Việt Tín nghĩ rằng các khách hàng đang quan tâm đến dịch vụ khắc dấu cần biết đến Hội này để biết cách bảo vệ bản thân mình trong các hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ khắc dấu sau này.

Hội bảo vệ người tiêu dùng – cơ quan ngôn luận của người tiêu dùng
3.67 (73.33%) 3 votes

Thông tin liên quan:

Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng thực phẩm... Luật an toàn thực phẩm 2010 ghi nhận người tiêu dùng thực phẩm có những quyền và nghĩa vụ nhất định sau đây: Quyền người tiêu dùng thực phẩm: a) Được cung cấp thông tin trung thực về an toàn thực phẩm, hướng dẫn sử dụng, vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, l...
Cách phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về thực ph... Luật an toàn thực phẩm 2010 quy định về việc phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục khi có sự cố về an toàn thực phẩm. 1. Tổ chức, cá nhân phát hiện dấu hiệu liên quan đến sự cố về an toàn thực phẩm có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ sở khám bệnh, chữa bện...
Quy định về Giấy ủy quyền trong hồ sơ công bố mỹ phẩm... Hồ sơ công bố mỹ phẩm nếu do người không phải là đại diện theo pháp luật nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải có sự ủy quyền hợp pháp từ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Hình thức ủy quyền phải được lập thành văn bản, gọi là Giấy...
Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt... Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 quy định những hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt: 1. Hàng hóa: a) Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút,...
Bãi bỏ một số giấy tờ trong thủ tục BHXH, BHYT... Ngày 16 tháng 08 năm 2015, cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 9191/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số quyết định trước đó về hồ sơ bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế. Theo đó, một số thủ tục hành chính liên quan đến BHXH đã được ...