Hỏi: ai có thẩm quyền dự họp Hội đồng quản trị - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Hỏi: ai có thẩm quyền dự họp Hội đồng quản trị

Chia sẻ:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần A tiến hành họp nhưng không mời Ban Kiểm soát. HĐQT thông qua các quyết định tại cuộc họp với 100% phiếu biểu quyết. Ban Kiểm soát tuyên bố quyết định của HĐQT là không có giá trị pháp lý vì không mời họp Ban Kiểm soát.
Cảm ơn anh chị !

Việc không mời họp Ban Kiểm soát có làm vô hiệu cuộc họp của HDQT không? Theo quy định tại Khoản 7 Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2005: “Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc như đối với thành viên Hội đồng quản trị”. Như vậy, về mặt thủ tục, phải mời thành viên Ban Kiểm soát dự họp. Trong tình huống trên, người triệu tập họp Hội đồng quản trị không mời thành viên Ban Kiểm soát dự họp là vi phạm thủ tục nên cuộc họp Hội đồng quản trị không có giá trị pháp lý.

Nếu quyết định vẫn được thi hành thì Ban Kiểm soát có quyền đình chỉ thực hiện không? Theo quy định tại Khoản 8 Điều 123 Luật Doanh nghiệp 2005 thì Ban Kiểm soát được “thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông”. Như vậy, nếu Điều lệ công ty có quy định hoặc quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định rằng Ban Kiểm soát có quyền đình chỉ thực hiện các quyết định không có giá trị pháp lý của Hội đồng quản trị thì Ban Kiểm soát mới có quyền này. Nếu không thì quyết định của Hội đồng quản trị vẫn phải được thi hành.

Ban Kiểm soát không có quyền hủy nhưng lại muốn hủy quyết định trên của HDQT thì cần phải làm gì? Khi quyết định của Hội đồng quản trị vẫn được thi hành thì nếu Ban Kiểm soát không có quyền hủy nhưng lại muốn hủy quyết định trên của Hội đồng quản trị thì phải tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông để hủy quyết định nói trên của Hội đồng quản trị.

Theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 97 Luật Doanh nghiệp 2005 thì Ban Kiểm soát trước hết phải đề nghị Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp Hội đồng quản trị sau 30 ngày không tiến hành triệu tập thì Ban Kiểm soát mới có quyền triệu tập. Sau khi Đại hội đồng cổ đông họp (do Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát triệu tập) sẽ bỏ phiếu để hủy quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điểm h Khoản 2 Điều 96 Luật Doanh nghiệp 2005.

Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra là: Khi Ban Kiểm soát yêu cầu Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông để hủy quyết định do chính Hội đồng quản trị ban hành thì liệu Hội đồng quản trị có triệu tập không? Và khi Ban Kiểm soát trực tiếp triệu tập Đại hội đồng cổ đông thì liệu các cổ đông có biểu quyết hủy khi mà chính họ hoặc đại diện của họ đang tại vị ở vị trí thành viên Hội đồng quản trị?

Vấn đề này gây tranh cãi từ khi xây dựng Luật Doanh nghiệp 2005. Chính vì vậy, Luật Doanh nghiệp 2005 đã để ngỏ trường hợp này bằng cách trao cho cổ đông tự quyết định. Khoản 8 Điều 123 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định Ban Kiểm soát được “thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông”

Chúc bạn thành công !

Đánh giá bài viết

Cảm nhận của bạn?

Thông tin liên quan:

Hỏi: chủ DNTN có được tham gia trở thành cổ đông sáng lậ... Chủ DNTN có được tham gia trở thành cổ đông sáng lập để thành lập một công ty cổ phần khác không ạ? Ban luật sư giúp cháu nhé ! Trong luật doanh nghiệp 2005 không có quy định cấm chủ doanh nghiệp tư nhân góp vốn vào các công ty khác, như vậy bạn hoàn ...
Hỏi: thành lập cơ sở sản xuất và thành lập công ty ?... e xin chào các anh chị luật sư. cho e hỏi như thế này là e đang làm cơ nhiệt điện lạnh mà e muốn thành lập cơ sở sản xuất hoặc công ty chuyên gia công .lắp đặt,sửa chửa,bảo trì, nhưng không suất hóa đơn phải chịu mức thuế như thế nào ạ.và phải cần vốn điề...
Hỏi: thành lập doanh nghiệp, hỏi về giấy đề nghị đăng ký... Luật sư cho em hỏi là trong giấy đề nghị đăng kí doanh nghiệp thì thông tin đầu tiên phải điền là tên của người đi đăng kí. Vậy đây có nhất thiết phải là tên của người đại diện cho pháp luật của DN không ạ? Và muc 9 (thông tin đăng kí thuế) ý 1 thì em nên...
Hỏi: thủ tục nhâp khẩu máy tính xách tay và máy tính bản... Xin chào các luật sư. Các luật sư có thể tư vẫn giúp tôi một số vướng mắc sau. Săp tới công ty tôi đang có nhu cầu nhập khẩu thêm mặt hàng máy tính xách tay và máy tính bảng Ipad có chức năng Wifi. Tôi xin các luật sư tư vẫn cho tôi các thủ tục cần thiế...
Hỏi: em muốn mở một cơ sở dạy tin học Em muốn mở cơ sở dạy tin học ở nhà, với vốn ban đầu là 50 triệu, vậy em cần thủ tục gì để đăng ký kinh doanh, và đóng loại phí nào, và đóng bao nhiêu? (em dự định thu nhập mỗi tháng 2.5 trieu và trả cho người dạy là 900 ngàn/ tháng?). Thứ nhất bạn cần ...