Hỏi: quy định pháp luật về tăng vốn điều lệ dưới phương thức phát hành thêm cổ phiếu - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Hỏi: quy định pháp luật về tăng vốn điều lệ dưới phương thức phát hành thêm cổ phiếu

Chia sẻ:

Cổ phiếu của doanh nghiệp tôi đang niêm yết trên HOSE, doanh nghiệp có tăng vốn điều lệ dưới phương thức phát hành thêm cổ phiếu để chào bán cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp đăng ký hồ sơ tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan này đã không đồng ý với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông công ty về việc này mà yêu cầu công ty chúng tôi phải cấp bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông của công ty. Vấn đề này pháp luật quy định ra sao?

Cảm ơn anh chị !

Việc tăng vốn điều lệ dưới phương thức phát hành thêm cổ phiếu để chào bán cho các nhà đầu tư mới đồng nghĩa với việc Công ty thực hiện hai công việc (i) chào bán thêm cổ phần mới; và (ii) sửa đổi Điều lệ Công ty (điều khoản có liên quan đến Vốn Điều Lệ).

Theo quy định của Điều 104, Luật Doanh nghiệp 2005, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) có thể thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức: (i) biểu quyết tại cuộc họp; hoặc (ii) lấy ý kiến bằng văn bản và quyết định được thông qua theo Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có giá trị pháp lý như quyết định được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Tuy nhiên, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác, thì các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định tại khoản 2 Điều 104 Luật Doanh nghiệp:

a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

b) Thông qua định hướng phát triển công ty;

c)Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác;

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

g) Tổ chức lại, giải thể công ty.”

Do đó, ngoại trừ Điều lệ của doanh nghiệp bạn có quy định khác, thì Quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành thêm cổ phiếu để chào bán phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, không thể tiến hành theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, như quy định tại điểm a và c như trên.

Đánh giá bài viết

Cảm nhận của bạn?

Thông tin liên quan:

Hỏi: chủ DNTN có được tham gia trở thành cổ đông sáng lậ... Chủ DNTN có được tham gia trở thành cổ đông sáng lập để thành lập một công ty cổ phần khác không ạ? Ban luật sư giúp cháu nhé ! Trong luật doanh nghiệp 2005 không có quy định cấm chủ doanh nghiệp tư nhân góp vốn vào các công ty khác, như vậy bạn hoàn ...
Hỏi: thành lập cơ sở sản xuất và thành lập công ty ?... e xin chào các anh chị luật sư. cho e hỏi như thế này là e đang làm cơ nhiệt điện lạnh mà e muốn thành lập cơ sở sản xuất hoặc công ty chuyên gia công .lắp đặt,sửa chửa,bảo trì, nhưng không suất hóa đơn phải chịu mức thuế như thế nào ạ.và phải cần vốn điề...
Hỏi: thành lập doanh nghiệp, hỏi về giấy đề nghị đăng ký... Luật sư cho em hỏi là trong giấy đề nghị đăng kí doanh nghiệp thì thông tin đầu tiên phải điền là tên của người đi đăng kí. Vậy đây có nhất thiết phải là tên của người đại diện cho pháp luật của DN không ạ? Và muc 9 (thông tin đăng kí thuế) ý 1 thì em nên...
Hỏi: thủ tục nhâp khẩu máy tính xách tay và máy tính bản... Xin chào các luật sư. Các luật sư có thể tư vẫn giúp tôi một số vướng mắc sau. Săp tới công ty tôi đang có nhu cầu nhập khẩu thêm mặt hàng máy tính xách tay và máy tính bảng Ipad có chức năng Wifi. Tôi xin các luật sư tư vẫn cho tôi các thủ tục cần thiế...
Hỏi: em muốn mở một cơ sở dạy tin học Em muốn mở cơ sở dạy tin học ở nhà, với vốn ban đầu là 50 triệu, vậy em cần thủ tục gì để đăng ký kinh doanh, và đóng loại phí nào, và đóng bao nhiêu? (em dự định thu nhập mỗi tháng 2.5 trieu và trả cho người dạy là 900 ngàn/ tháng?). Thứ nhất bạn cần ...

TƯ VẤN PHÁP LUẬT