Kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia

Chia sẻ:

Luật đất đai năm 2013 do Quốc hội ban hành quy định về nội dung và căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia như sau:

Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia:

  • Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia;
  • Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm và hàng năm của cả nước;
  • Nhu cầu sử dụng đất 5 năm của các ngành, lĩnh vực;
  • Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia kỳ trước;
  • Khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

ke hoach su dung dat quoc gia

Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia:

  • Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia kỳ trước;
  • Xác định diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất 5 năm;
  • Kế hoạch sử dụng đất 5 năm cho từng đơn vị hành chính cấp tỉnh và vùng kinh tế – xã hội;
  • Giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2014.

 

 

Đánh giá bài viết

Thông tin liên quan:

Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng thực phẩm... Luật an toàn thực phẩm 2010 ghi nhận người tiêu dùng thực phẩm có những quyền và nghĩa vụ nhất định sau đây: Quyền người tiêu dùng thực phẩm: a) Được cung cấp thông tin trung thực về an toàn thực phẩm, hướng dẫn sử dụng, vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, l...
Cách phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về thực ph... Luật an toàn thực phẩm 2010 quy định về việc phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục khi có sự cố về an toàn thực phẩm. 1. Tổ chức, cá nhân phát hiện dấu hiệu liên quan đến sự cố về an toàn thực phẩm có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ sở khám bệnh, chữa bện...
Quy định về Giấy ủy quyền trong hồ sơ công bố mỹ phẩm... Hồ sơ công bố mỹ phẩm nếu do người không phải là đại diện theo pháp luật nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải có sự ủy quyền hợp pháp từ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Hình thức ủy quyền phải được lập thành văn bản, gọi là Giấy...
Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt... Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 quy định những hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt: 1. Hàng hóa: a) Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút,...
Bãi bỏ một số giấy tờ trong thủ tục BHXH, BHYT... Ngày 16 tháng 08 năm 2015, cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 9191/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số quyết định trước đó về hồ sơ bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế. Theo đó, một số thủ tục hành chính liên quan đến BHXH đã được ...