Kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia

Chia sẻ:

Luật đất đai năm 2013 do Quốc hội ban hành quy định về nội dung và căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia như sau:

Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia:

  • Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia;
  • Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm và hàng năm của cả nước;
  • Nhu cầu sử dụng đất 5 năm của các ngành, lĩnh vực;
  • Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia kỳ trước;
  • Khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

ke hoach su dung dat quoc gia

Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia:

  • Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia kỳ trước;
  • Xác định diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất 5 năm;
  • Kế hoạch sử dụng đất 5 năm cho từng đơn vị hành chính cấp tỉnh và vùng kinh tế – xã hội;
  • Giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2014.

 

 

Đánh giá bài viết

Cảm nhận của bạn?

Thông tin liên quan:

Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt... Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 quy định những hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt: 1. Hàng hóa: a) Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút,...
Điều kiện khi kinh doanh bất động sản Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản như sau: 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp the...
Thủ tục chuyển nhượng HĐ thuê, mua nhà Việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng thì phải được lập thành văn bản và phải thực hiện công chứng hoặc chứng thực văn bản chuyển nhượng; việc nộp thuế; việc xác nhận của chủ đầu tư vào văn bản chuyển nhượng và việc cấp giấy chứng ...
Điều kiện và thủ tục chuyển nhượng HĐ mua bán, thuê mua ... Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai 1. Bên mua, bên thuê mua chưa nhận bàn giao nhà ở hoặc đã nhận bàn giao nhà ở có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai cho tổ ch...
Quy định về Giấy ủy quyền trong hồ sơ công bố mỹ phẩm... Hồ sơ công bố mỹ phẩm nếu do người không phải là đại diện theo pháp luật nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải có sự ủy quyền hợp pháp từ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Hình thức ủy quyền phải được lập thành văn bản, gọi là Giấy...

TƯ VẤN PHÁP LUẬT