Mẫu tờ khai Hải quan mới - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Mẫu tờ khai Hải quan mới

Chia sẻ:

Ngày 14 tháng 08 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 120/2015/TT-BTC quy định về tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh.

[24/03/2013 17:41:39] Ð?n nay, c? nu?c dã có 125 Chi c?c H?i quan tri?n khai th?c hi?n th? t?c h?i quan di?n t? (TTHQÐT) theo Ngh? d?nh 87/2012/NÐ-CP, có hi?u l?c t? 2/1/2013; trong dó 17 C?c H?i quan dã tri?n khai t?i 100% Chi c?c tr?c thu?c. Ðã có hon 28 nghìn doanh nghi?p th?c hi?n TTHQÐT, d?t trên 92% s? lu?ng doanh nghi?p xu?t kh?u, nh?p kh?u c?a c? nu?c; kim ng?ch xu?t nh?p kh?u qua TTHQÐT d?t trên 33 t? USD, chi?m 91% t?ng kim ng?ch xu?t nh?p kh?u c? nu?c. Trong ?nh: Nhân viên Chi c?c H?i quan c?a kh?u C?ng H?i Phòng khu v?c I (C?c H?i quan H?i Phòng) th?c hi?n TTHQÐT. ?nh: Hoàng Hùng - TTXVN

Theo quy định của Thông tư này, những đối tượng phải khai tờ khai Hải Quan khi xuất cảnh, nhập cảnh bao gồm:

 • Có hành lý ký gửi trước hoặc sau chuyến đi;
 • Có hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập;
 • Có hàng hóa phải nộp thuế: rượu 22 độ trở lên (trên 1, 5 lít) hoặc dưới 22 độ (trên 2 lít) hoặc đồ uống có cồn khác (trên 3 lít), thuốc lá trên 200 điếu, xì gà trên 100 điếu, thuốc lá sợi trên 500g, các vật phẩm khác có tổng trị giá trên 10 triệu đồng.
 • Mang theo tiền mặt, kim loại quý, đá quý, vàng,  cụ thể:
  • Ngoại tệ trị giá trên 5000 usd hoặc tiền Việt Nam trị giá trên 15 triệu đồng;
  • Hối phiếu, séc, kim loại quý trị giá từ 300 triệu đồng trở lên;
  • Vàng trang sức, mỹ nghệ có khối lượng từ 300g trở lên;
 • Người nhập cảnh có nhu cầu xác nhận hải quan đối với ngoại tệ tiền mặt trị giá bằng hoặc thấp hơn 5000 usd.

Mẫu tờ khai Hải quan và các văn bản liên quan được ban hành tại phụ lục kèm theo thông tư 120/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2015.

Đánh giá bài viết

Cảm nhận của bạn?

Thông tin liên quan:

Thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư Luật kinh doanh luôn là một phạm trù có sự thay đổi phù hợp với xu thế phát triển của mỗi môi trường kinh doanh riêng, được quy định cụ thể bằng những văn bản pháp luật, mọi doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh đều phải tuân thủ điều này. Thay đổi giấy chứng...
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong nước... Tư vấn về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong nước: Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài 1, Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ hoặc UBN...
Chuyển đổi Giấy chứng nhận đầu tư Thủ tục chuyển đổi Giấy chứng nhận đầu tư:  a) Trường hợp chỉ yêu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thay đổi ...
Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư... Tư vấn thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là một quy trình không thể thiếu khi có sự thay đổi về các tiêu chí của dự án đầu tư có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên nhiều chủ đầu tư đang c...
Thay đổi Giấy phép đầu tư Theo quy định của Luật đầu tư 2014, khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy phép đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư tại cơ quan đã cấp Giấy phép đầu tư đó. Tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài Hồ sơ điều chỉnh ...