Mẫu tờ khai Hải quan mới - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Mẫu tờ khai Hải quan mới

Chia sẻ:

Ngày 14 tháng 08 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 120/2015/TT-BTC quy định về tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh.

[24/03/2013 17:41:39] Ð?n nay, c? nu?c dã có 125 Chi c?c H?i quan tri?n khai th?c hi?n th? t?c h?i quan di?n t? (TTHQÐT) theo Ngh? d?nh 87/2012/NÐ-CP, có hi?u l?c t? 2/1/2013; trong dó 17 C?c H?i quan dã tri?n khai t?i 100% Chi c?c tr?c thu?c. Ðã có hon 28 nghìn doanh nghi?p th?c hi?n TTHQÐT, d?t trên 92% s? lu?ng doanh nghi?p xu?t kh?u, nh?p kh?u c?a c? nu?c; kim ng?ch xu?t nh?p kh?u qua TTHQÐT d?t trên 33 t? USD, chi?m 91% t?ng kim ng?ch xu?t nh?p kh?u c? nu?c. Trong ?nh: Nhân viên Chi c?c H?i quan c?a kh?u C?ng H?i Phòng khu v?c I (C?c H?i quan H?i Phòng) th?c hi?n TTHQÐT. ?nh: Hoàng Hùng - TTXVN

Theo quy định của Thông tư này, những đối tượng phải khai tờ khai Hải Quan khi xuất cảnh, nhập cảnh bao gồm:

 • Có hành lý ký gửi trước hoặc sau chuyến đi;
 • Có hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập;
 • Có hàng hóa phải nộp thuế: rượu 22 độ trở lên (trên 1, 5 lít) hoặc dưới 22 độ (trên 2 lít) hoặc đồ uống có cồn khác (trên 3 lít), thuốc lá trên 200 điếu, xì gà trên 100 điếu, thuốc lá sợi trên 500g, các vật phẩm khác có tổng trị giá trên 10 triệu đồng.
 • Mang theo tiền mặt, kim loại quý, đá quý, vàng,  cụ thể:
  • Ngoại tệ trị giá trên 5000 usd hoặc tiền Việt Nam trị giá trên 15 triệu đồng;
  • Hối phiếu, séc, kim loại quý trị giá từ 300 triệu đồng trở lên;
  • Vàng trang sức, mỹ nghệ có khối lượng từ 300g trở lên;
 • Người nhập cảnh có nhu cầu xác nhận hải quan đối với ngoại tệ tiền mặt trị giá bằng hoặc thấp hơn 5000 usd.

Mẫu tờ khai Hải quan và các văn bản liên quan được ban hành tại phụ lục kèm theo thông tư 120/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2015.

Đánh giá bài viết

Thông tin liên quan:

Bãi bỏ một số giấy tờ trong thủ tục BHXH, BHYT... Ngày 16 tháng 08 năm 2015, cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 9191/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số quyết định trước đó về hồ sơ bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế. Theo đó, một số thủ tục hành chính liên quan đến BHXH đã được ...
Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng thực phẩm... Luật an toàn thực phẩm 2010 ghi nhận người tiêu dùng thực phẩm có những quyền và nghĩa vụ nhất định sau đây: Quyền người tiêu dùng thực phẩm: a) Được cung cấp thông tin trung thực về an toàn thực phẩm, hướng dẫn sử dụng, vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, l...
Cách phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về thực ph... Luật an toàn thực phẩm 2010 quy định về việc phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục khi có sự cố về an toàn thực phẩm. 1. Tổ chức, cá nhân phát hiện dấu hiệu liên quan đến sự cố về an toàn thực phẩm có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ sở khám bệnh, chữa bện...
Quy định về Giấy ủy quyền trong hồ sơ công bố mỹ phẩm... Hồ sơ công bố mỹ phẩm nếu do người không phải là đại diện theo pháp luật nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải có sự ủy quyền hợp pháp từ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Hình thức ủy quyền phải được lập thành văn bản, gọi là Giấy...
Quy định về nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu trực tuy... Thực hiện Quyết định số 1738/QĐ-BYT Ngày 13 tháng 08 năm 2015, Cục Quản lý Dược ban hành công văn số 15002/QLD-MP thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu. Theo đó, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015, đối với sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu,...

TƯ VẤN PHÁP LUẬT