Công ty TNHH và công ty CP có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Công ty TNHH và công ty CP có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật

Chia sẻ:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là thuật ngữ pháp lý được giải thích và sử dụng trong Luật Doanh nghiệp 2014.

Theo Luật doanh nghiệp năm 2014, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người có quyền đại diện doanh nghiệp trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ hoạt động của doanh nghiệp; đại diện doanh nghiệp với tư cách là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Một điểm khác biệt lớn so với Luật doanh nghiệp 2005 là Luật doanh nghiệp 2014 cho phép công ty TNHH và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

Doanh nghiệp luôn phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú ở Việt Nam. Trường hợp người đại diện theo pháp luật duy nhất vắng mặt tại Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác.

Đánh giá bài viết

Thông tin liên quan:

Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng thực phẩm... Luật an toàn thực phẩm 2010 ghi nhận người tiêu dùng thực phẩm có những quyền và nghĩa vụ nhất định sau đây: Quyền người tiêu dùng thực phẩm: a) Được cung cấp thông tin trung thực về an toàn thực phẩm, hướng dẫn sử dụng, vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, l...
Cách phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về thực ph... Luật an toàn thực phẩm 2010 quy định về việc phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục khi có sự cố về an toàn thực phẩm. 1. Tổ chức, cá nhân phát hiện dấu hiệu liên quan đến sự cố về an toàn thực phẩm có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ sở khám bệnh, chữa bện...
Quy định về Giấy ủy quyền trong hồ sơ công bố mỹ phẩm... Hồ sơ công bố mỹ phẩm nếu do người không phải là đại diện theo pháp luật nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải có sự ủy quyền hợp pháp từ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Hình thức ủy quyền phải được lập thành văn bản, gọi là Giấy...
Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt... Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 quy định những hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt: 1. Hàng hóa: a) Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút,...
Bãi bỏ một số giấy tờ trong thủ tục BHXH, BHYT... Ngày 16 tháng 08 năm 2015, cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 9191/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số quyết định trước đó về hồ sơ bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế. Theo đó, một số thủ tục hành chính liên quan đến BHXH đã được ...