Công ty TNHH và công ty CP có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Công ty TNHH và công ty CP có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật

Chia sẻ:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là thuật ngữ pháp lý được giải thích và sử dụng trong Luật Doanh nghiệp 2014.

Theo Luật doanh nghiệp năm 2014, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người có quyền đại diện doanh nghiệp trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ hoạt động của doanh nghiệp; đại diện doanh nghiệp với tư cách là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Một điểm khác biệt lớn so với Luật doanh nghiệp 2005 là Luật doanh nghiệp 2014 cho phép công ty TNHH và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

Doanh nghiệp luôn phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú ở Việt Nam. Trường hợp người đại diện theo pháp luật duy nhất vắng mặt tại Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác.

Đánh giá bài viết

Cảm nhận của bạn?

Thông tin liên quan:

Điều kiện khi kinh doanh bất động sản Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản như sau: 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp the...
Thủ tục chuyển nhượng HĐ thuê, mua nhà Việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng thì phải được lập thành văn bản và phải thực hiện công chứng hoặc chứng thực văn bản chuyển nhượng; việc nộp thuế; việc xác nhận của chủ đầu tư vào văn bản chuyển nhượng và việc cấp giấy chứng ...
Điều kiện và thủ tục chuyển nhượng HĐ mua bán, thuê mua ... Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai 1. Bên mua, bên thuê mua chưa nhận bàn giao nhà ở hoặc đã nhận bàn giao nhà ở có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai cho tổ ch...
Một số câu hỏi thường gặp về kinh doanh bất động sản... Hỏi: Bất động sản như thế nào thì được phép đưa vào kinh doanh? Trả lời: Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây: a) Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn...
Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt... Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 quy định những hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt: 1. Hàng hóa: a) Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút,...

TƯ VẤN PHÁP LUẬT