Quy chuẩn về phụ gia thực phẩm- chất độn QCVN 4-16:2010/ BYT - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Quy chuẩn về phụ gia thực phẩm- chất độn QCVN 4-16:2010/ BYT

Chia sẻ:

Chất độn, phụ gia thực phẩm được bổ sung vào thành phần chính của thực phẩm với giá trị năng lượng không đáng kể góp phần tạo cấu trúc cho sản phẩm. Ngày nay việc sử dụng chất độn trong chế biến thực phẩm cũng rất phổ biến tuy nhiên nhiều người không ý thức được tác hại của việc sử dụng chất độn không đúng cách cũng như không đảm bảo đúng những yêu cầu về các chỉ tiêu chất lượng, chính vì thế Bộ y tế đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về phụ gia thực phẩm- chất độn QCVN 4-16:2010/ BYT.  Quy chuẩn có nội dung như sau: Bao gồm các quy định chung và các quy định cụ thể như các phương pháp thử và lấy mẫu yêu cầu quản lý, yêu cầu kĩ thuật và phương pháp thử đối với những chất cụ thể.

Đánh giá bài viết

Cảm nhận của bạn?

Thông tin liên quan:

Quyết định 3742/2001: các chất phụ gia thực phẩm được ph... Ngày 31 tháng 8 năm 2001 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3742/2001/QĐ-BYT về việc ban hành quy định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm trên lãnh thổ Việt Nam bao gồm cả thực phẩm nhập khẩu và phụ gia nhập khẩu bắt buộc áp dụng đối ...
Quyết định 38/2008: mức tối đa của Melamine nhiễm chéo t... Ngày 11 tháng 12 năm 2008  Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 38/2008/QĐ-BYT về việc ban hành quy định mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm và không áp dụng với bất kỳ trường hợp nào cố ý cho melamine vào thực phẩm.  Bộ Y khẳn...
Nghị định 38/2012 chi tiết một số điều của Luật an toàn ... Ngày 25 tháng 04 năm 2012 Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2012/NĐ-CP định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia sản xuất, kinh doan...
Thông tư 28/2012 về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy... Ngày 12 tháng 12 năm 2012 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý có liên quan đến hoạt đ...
Thông tư 27/2012 hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩ... Ngày 30 tháng 11 năm 2012 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 27/2012/TT-BYT hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm. Theo đó thông tư quy định về danh mục phụ gia được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm và giới hạn tối đa đối với các...