Quy định mới về thuế thu nhập doanh nghiệp - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Quy định mới về thuế thu nhập doanh nghiệp

Chia sẻ:

Ngày 22 tháng 06 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thi hành và sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Theo đó, số thuế TNDN phải nộp trong kì tính thuế bằng thu nhập tính thuế trừ đi phần trích lập quỹ kho học và công nghệ (nếu có) rồi nhân với thuế suất thuế TNDN.

Thue thu nhap doanh nghiep

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước ngoài chuyển phần thu nhập sau khi đã nộp thuế TNDN ở nước ngoài về Việt Nam đối với các nước đã ký Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần thì thực hiện theo quy định của Hiệp định; đối với các nước chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần thì trường hợp thuế TNDN ở các nước mà doanh nghiệp đầu tư chuyển về có mức thuế suất thuế TNDN thấp hơn thì thu phần chênh lệch so với số thuế TNDN tính theo pháp luật Việt Nam.

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nước ngoài, thực hiện kê khai và nộp thuế TNDN theo pháp luật Việt Nam về thuế TNDN, kể cả trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN theo quy định của nước nơi doanh nghiệp đầu tư. Mức thuế suất thuế TNDN để tính và kê khai thuế đối với các khoản thu nhập từ nước ngoài là 22%, không áp dụng mức thuế suất ưu đãi (nếu có) mà doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đang được hưởng theo pháp luật hiện hành.

Trường hợp khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài đã chịu thuế TNDN ở nước ngoài, khi tính thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài được trừ số thuế đã nộp hoặc đã được đối tác nước tiếp nhận trả thay, nhưng số thuế được được trừ không vượt quá số thuế thu nhập tính theo pháp luật Việt Nam

Thông tư 96/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 08 năm 2015.

Đánh giá bài viết

Cảm nhận của bạn?

Thông tin liên quan:

Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt... Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 quy định những hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt: 1. Hàng hóa: a) Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút,...
Điều kiện khi kinh doanh bất động sản Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản như sau: 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp the...
Thủ tục chuyển nhượng HĐ thuê, mua nhà Việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng thì phải được lập thành văn bản và phải thực hiện công chứng hoặc chứng thực văn bản chuyển nhượng; việc nộp thuế; việc xác nhận của chủ đầu tư vào văn bản chuyển nhượng và việc cấp giấy chứng ...
Điều kiện và thủ tục chuyển nhượng HĐ mua bán, thuê mua ... Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai 1. Bên mua, bên thuê mua chưa nhận bàn giao nhà ở hoặc đã nhận bàn giao nhà ở có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai cho tổ ch...
Quy định về Giấy ủy quyền trong hồ sơ công bố mỹ phẩm... Hồ sơ công bố mỹ phẩm nếu do người không phải là đại diện theo pháp luật nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải có sự ủy quyền hợp pháp từ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Hình thức ủy quyền phải được lập thành văn bản, gọi là Giấy...

TƯ VẤN PHÁP LUẬT