Chủ đề bảo hộ nhãn hiệu - Luật Việt Tín
Đăng ký nhãn hiệu trong nước và quốc tế cùng Việt Tín
Xem thêm

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Để bảo vệ tài sản trí tuệ của bạn, đặc biệt là các sản phẩm như nhãn hiệu của các doanh nghiệp, cần rất nhiều thủ tục hồ sơ để đăng ký, hãy liên hệ ngay tới Việt Tín để đơn giản hóa vấn đề, nhanh chóng đăng ký bảo hộ với cơ quan nhà nước cho nhãn hiệu của đơn vị mình ngay ...

Mẫu văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
Xem thêm

Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là thủ tục để gia hạn hiệu lưc của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm. Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng […]