Chủ đề bảo hộ slogan - Luật Việt Tín
Sáng tạo ra một slogan hay và ý nghĩ có lợi cho việc tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp
Xem thêm

Đăng ký bảo hộ slogan như là thương hiệu

Đăng ký bảo hộ slogan như là thương hiệu vì trong cấu thành một thương hiệu, nhãn hiệu, gồm phần hình (logo), phần chữ và phần slogan. Nhiều slogan đã trở lên quen thuộc, tạo dấu ấn riêng cho doanh nghiệp. Một vấn đề pháp lý đặt ra là có thể bảo hộ slogan như […]

Dịch vụ tư vấn bảo hộ slogan của Việt Tín
Xem thêm

Đăng ký bảo hộ độc quyền Slogan

Đăng ký bảo hộ độc quyền Slogan tại Luật Việt Tín. Slogan là bức thông điệp kinh doanh quan trọng và là một phần tài sản vô hình của doanh nghiệp. Thực tế tại Việt Nam, việc đăng ký bảo hộ sologan, vẫn chưa có quy định cụ thể về tiêu chí cấp hay không […]