Chủ đề cap doi giay chung nhan dau tu - Luật Việt Tín
cap-doi-giay-chung-nhan-dau-tu
Xem thêm

Cấp đổi giấy chứng nhận đầu tư

Luật doanh nghiệp mới 2014 được ban hành đã có rất nhiều điểm mới so với Luật doanh nghiệp cũ trong đó bao gồm việc không coi giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với những trường hợp được cấp giấy chứng nhận đầu tư trước […]