Chủ đề chuyển đổi loại hình doanh nghiệp - Luật Việt Tín
Chuyển đổi mô hình doanh nghiệp
Xem thêm

Chuyển đổi mô hình doanh nghiệp

Hiện cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp có phụ thuộc Nhà nước. Hiện nay cơ quan tôi đang xin và đã được nhà nước phê duyệt dự án chuyển đổi mô hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH Nhà nước 01 thành viên. Các luật sư của Luật Việt Tín có thể tư vẫn […]