Công bố sản phẩm mỹ phẩm

Với xu thế hội nhập hiện nay hàng hóa giao thông giữa các quốc gia diễn ra khá phổ biến; Một sản phẩm mỹ phẩm muốn đưa vào thị trường Việt Nam ngoài việc đáp ứng đầy đủ các quy định về công bố lưu hành mỹ phẩm tại nước sản xuất còn phải thực […]