Chủ đề dieu chinh giay chung nhan dau tu - Luật Việt Tín
thay doi giay phep dau tu
Xem thêm

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là một trong những quy trình làm việc mà doanh nghiệp cần có khi xuất hiện sự điều chỉnh trong dự án mà trước đó không có điều khoản đó. Đây được xem là công đoạn được nhiều doanh nghiệp quan tâm vì đơn giản nó như một […]

Tư vấn luật đầu tư nước ngoài
Xem thêm

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là việc làm bắt buộc để thay đổi hoặc điều chỉnh nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi một doanh nghiệp muốn mở rộng hoạt động đầu tư sang một lĩnh vực khác. Tuy nhiên thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư […]