Chủ đề loại hình doanh nghiệp - Luật Việt Tín
Việt Tín tư vấn chia tách doanh nghiệp
Xem thêm

Tư vấn chọn loại hình doanh nghiệp

Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp Luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. Luật về tổ chức và thành lập doanh nghiệp ở Việt […]

Tư vấn hợp nhất doanh nghiệp - dịch vụ của Việt Tín
Xem thêm

So sánh các loại hình doanh nghiệp

Đối với nhiều người đang có ý định thành lập doanh nghiệp thì việc lựa chọn loại hình Công ty là TNHH 1 thành viên hay 2 thành viên trở lên, hoặc Công ty cổ phần, hoặc Công ty hợp danh… vẫn luôn là câu hỏi. Việt Tín xin gởi đến quý Khách hàng một […]