Chủ đề tạm ngừng kinh doanh - Luật Việt Tín
Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân
Xem thêm

Tạm ngưng hoạt động doanh nghiệp

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh là việc doanh nghiệp tạm thời ngừng các hoạt động kinh doanh do gặp khó khăn từ những nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan nhưng chưa muốn giải thể doanh nghiệp. Doanh nghiệp được quyền tạm ngừng hoạt đồng hai lần, mỗi lần tối đa không quá 12 […]

tạm ngừng kinh doanh
Xem thêm

Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Theo quy định tại Điều 156 Luật Doanh nghiệp và Điều 43 Nghị định của Chính phủ số 88 ngày 28/9/2006 về đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho […]

Việt Tín tư vấn giải thể doanh nghiệp
Xem thêm

Tư vấn xin tạm ngừng kinh doanh

Việt Tín chuyên tư vấn tạm ngừng kinh doanh cho các doanh nghiệp, nếu quý vị muốn tạm ngừng kinh doanh mà vướng bận thủ tục hồ sơ có thể liên hệ tới Việt Tín để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ các thông tin hữu ích […]