Thủ tục thành lập Ban quản lý Dự án

Công ty chúng tôi là công ty cổ phần, nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ. Công ty đang thực hiện 1 Dự án đầu tư và quyết định thành lập một Ban quản lý Dự án trực thuộc Công ty. Dự kiến của công ty về Ban quản lý Dự án sẽ có con […]