Chủ đề thu tuc gop von - Luật Việt Tín
gop-von-kinh-doanh-bang-xe-ca-nhan
Xem thêm

Góp vốn kinh doanh bằng xe cá nhân

Xin công ty Luật Việt Tín! Hiện tôi đang chuẩn bị làm thủ tục xin đăng ký kinh doanh nhưng có một số thắc mắc xin được hỏi các luật sư của công ty như sau: Tôi có đang 02 chiếc xe tải mua từ hơn 1 năm trước và đăng ký tên của tôi, bây giờ […]