Chủ đề von dau tu nuoc ngoai - Luật Việt Tín
von-dau-tu-nuoc-ngoai
Xem thêm

Vốn đầu tư nước ngoài

Cho dù là bất cứ hoạt động kinh doanh nào, dù là lớn hay nhỏ, thì vốn là điều kiện tiên quyết, quan trọng đảm bảo cho sự vận hành, duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nó càng trở nên quan trọng hơn khi doanh nghiệp muốn mở rộng […]

cong-ty-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai
Xem thêm

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Với tiến trình hội nhập kinh tế hiện nay, việc các nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm môi trường mới để mở rộng hoạt động kinh doanh là điều dễ hiểu. Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài lập ra ngày càng nhiều. Vậy thế nào là công ty có vốn đầu […]

doanh-nghiep-100-von-dau-tu-nuoc-ngoai
Xem thêm

Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài

Pháp luật đầu tư Việt Nam hiện nay không quy định cụ thể thế nào là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài tuy nhiên dựa theo bản của loại hình này có thể định nghĩa như sau: Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài […]

thu-hut-von-dau-tu-nuoc-ngoai
Xem thêm

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Đầu tư nước ngoài có vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Đây vừa là một cách để chuyển giao công nghệ, một giải pháp để tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, đồng thời tạo ra nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và góp phần thúc đẩy […]