Chủ đề vốn điều lệ - Luật Việt Tín
Giam-von-dieu-le-cua-cong-ty
Xem thêm

Giảm vốn điều lệ của công ty

Có rất nhiều trường hợp mà các công ty sau thành lập không có khả năng huy động đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký trên giấy đăng ký kinh doanh dù đã huy động các thành viên khác góp vốn. Họ thường đặt ra các câu hỏi? Vậy chúng tôi muốn làm thủ tục giảm […]

Rut-co-dong-sang-lap
Xem thêm

Rút cổ đông sáng lập

Trong kinh doanh có rất nhiều rủi ro có thể xảy ra mà chúng ta không thể lường trước được, một trong số trường hợp đó là cổ đông sáng lập không tham gia góp vốn nữa. Sau đây Luật Việt Tín sẽ phân tích rõ hơn cho các bạn về việc rút bớt cổ […]

Tang-von-dieu-le-cho-cong-ty-co-phan
Xem thêm

Tăng vốn điều lệ cho công ty cổ phần

Đối với  các công ty cổ phần thì vốn điều lệ không chỉ điển hình cho tính trách nhiệm hữu hạn về tài sản, hơn nữa công ty cổ phần còn có những khả năng huy động nguồn vốn khổng lồ để tăng quy mô hoạt động của mình. Do đó, vấn đề về thủ […]

Thu-tuc-tang-von-dieu-le-cong-ty
Xem thêm

Thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty

Trong quá trình hoạt động kinh của bất kỳ công ty nào thì việc tăng vốn hoặc bổ sung vốn điều lệ là tất yếu trong quá trình để phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt với loại hình công ty TNHH với khả năng huy động vốn chỉ giới hạn trong phần […]

Xem thêm

Mức thuế môn bài tuỳ thuộc vốn điều lệ

Mức thuế môn bài tuỳ thuộc vốn điều lệ Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003 của Bộ tài chính quy định về mức thuế môn bài phải nộp đối với các tổ chức kinh tế căn cứ vào mức vốn đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau: Bậc  […]