Trình tự thủ tục hồ sơ xin cấp phép quyền phân phối

Từ ngày 01/01/2009 công ty có vốn 100% vốn nước ngoài được phép thực hiện quyền phân phối mà không cần liên doanh. Vậy trình tự thủ tục, hồ sơ, xin cấp phép quyền phân phôi ra sao? Theo Nghị định 23/2007/NĐ-CP và Thông tư 09/2007/TT-BTM có nêu rõ các quyền: – Quyền xuất khẩu […]