Thêm doanh nghiệp giải thể tại Việt Tín - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Thêm doanh nghiệp giải thể tại Việt Tín

Chia sẻ:

Việt TÍn chúng tôi đã cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp từ lâu, và đã giúp đỡ được nhiều doanh nghiệp muốn giải thể, vì các doanh nghiệp khi muốn giải thể đều vướng mắc các thủ tục hồ sơ phức tạp, đặc biệt là khâu kế toán nên Việt Tín sẽ giúp đỡ các bạn hoàn thành nhanh chóng việc này.

Chúng tôi đã tư vấn cho nhiều doanh nghiệp giải thể trong thời gian qua, doanh nghiệp lần này cũng không có gì đặc biệt, là doanh nghiệp loại hình cổ phần nhưng do bất đồng quan điểm trong hội đồng nên không hoạt động thời gian dài, sau đó quyết định giải thể.

Nhân tiện đây chúng tôi cũng xin chia sẻ thông tin thủ tục giải thể công ty cổ phần cho các bạn tham khảo:

Thứ nhất: Doanh nghiệp phải thông qua Quyết định giải thể doanh nghiệp

Các nội dung chính của quyết định này gồm: Các thông tin về doanh nghiệp, tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; Lý do giải thể phải là 1 trong 4 lý do được quy định tại Điều 157 Luật Doanh nghiệp; Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá sáu tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể; Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Thứ hai: Về tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp

Nếu Điều lệ Công ty không có quy định khác về việc Công ty phải thành lập Tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp khi giải thể thì:

  • Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân nếu là Doanh nghiệp tư nhân;
  • Hội đồng thành viên nếu là Công ty TNHH 1 thành viên mà có hội đồng thành viên hoặc Công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên;
  • Chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên nếu là do cá nhân làm chủ sở hữu;
  • Hội đồng quản trị công ty nếu là Công ty cổ phần.

Thứ ba: Về thủ tục thông báo và gửi Quyết định giải thể.

– Trong thời hạn bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến:

+ Cơ quan đăng ký kinh doanh;

+ Tất cả các chủ nợ;

+ Tất cả người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan;

+ Tất cả người lao động trong doanh nghiệp;

Quyết định này phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp. Theo quy định tại Nghị định số 05/2013/NĐ-CP thì Doanh nghiệp phải đăng quyết định này trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

Riêng đối với chủ nợ: Quyết định giải thể phải gửi kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Thứ tư: Thủ tục thông báo về việc giải thể:

– Trong thời hạn bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Chúc các bạn thành công, nếu cần tư vấn thêm xin mời liên hệ tới đường dây nóng của chúng tôi để được tư vấn miễn phí !

Đánh giá bài viết

Cảm nhận của bạn?

Thông tin liên quan:

Cung cấp dịch vụ thành lập công ty cổ phần cho các khách... Ban tư vấn luật doanh nghiệp của Việt Tín vừa cung cấp dịch vụ thành lập công ty cổ phần cho một nhóm cá nhân tại Hà Nội, khách hàng lần này là 4 thành viên muốn chung vốn thành lập công ty cổ phần chuyên tư vấn thiết kế nội thất, đây là một trong các ngà...
Hoàn thành hợp đồng xin giấy phép bán lẻ rượu... Chúng tôi vừa tư vấn cho một cá nhân muốn bán rượu lẻ tại một cửa hàng ở Hà Nội, đây là một trong các tin vui đầu tiên từ ngày hôm nay. Giấy phép bán lẻ rượu được quản lý chặt và cấp phát hạn chế vì đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, được quản ...
Trích dẫn các văn bản pháp quy của Việt Nam về website... Trong thời gian vừa qua chủ đề được hỏi trên Việt Tín liên quan rất nhiều tới chuyện bị các cơ quan nhà nước phạt và không hiểu rõ lý do phạt là gì và có liên quan tới trang web của mình như thế nào, nay tôi xin trích dẫn các văn bản luật liên quan tới q...
Thêm một thực phẩm chức năng nhập khẩu được công bố... Thực phẩm chức năng là loại thực phẩm đặc biệt và chịu nhiều sự quản lý từ các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu lập hồ sơ công bố lưu hành đều bị vướng mắc, ngày hôm nay Việt Tín cũng vừa tư vấn cho một trường hợp như vậy. Doanh n...
Đăng ký thực phẩm chức năng cho doanh nghiệp tp Hồ Chí M... Chúng tôi sau 1 tháng hỗ trợ cuối cùng cũng hoàn thành các thủ tục cần thiết nhất để đăng ký lưu hành cho sản phẩm thực phẩm chức năng nhập khẩu cho doanh nghiệp chuyên nhập khẩu tại Hồ Chí Minh. Theo quy định của nhà nước, các sản phẩm liên quan tới thự...

TƯ VẤN PHÁP LUẬT