Thủ tục xin cấp sổ đỏ - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Thủ tục xin cấp sổ đỏ

Chia sẻ:

Luật đất đai năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2014 có nhiều quy định mới trong lĩnh vực đất đai so với Luật đất đai trước đó. Theo đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai. Nghị định này quy định trình tự, thủ tục in cấp sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) lần đầu với trường hợp người sử dụng đất là chủ sở hữu như sau:

1. Người sử dụng đất nộp một bộ hồ sơ tới UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất bao gồm:

  • Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Một trong các loại giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất;
  • Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất từ trước 01 tháng 07 năm 2014;
  • Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giấy tờ chứng minh miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai (nếu có);

thu tuc xin cap so do

2. Sau khi nhận hồ sơ, UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc:

Xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai; Nếu chưa có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất thì phải xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất và sự phù hợp với quy hoặc đất của địa phương.

Nếu chưa có bản đồ địa chính thì trước khi thực hiện xác nhận hiện trạng sử dụng đất, UBND cấp xã phải thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trích đo địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có)

Tiến hành niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở UBND cấp xã và khu dân cư nơi có đất.

 

Đánh giá bài viết

Cảm nhận của bạn?

Thông tin liên quan:

Cách phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về thực ph... Luật an toàn thực phẩm 2010 quy định về việc phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục khi có sự cố về an toàn thực phẩm. 1. Tổ chức, cá nhân phát hiện dấu hiệu liên quan đến sự cố về an toàn thực phẩm có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ sở khám bệnh, chữa bện...
Quy định về Giấy ủy quyền trong hồ sơ công bố mỹ phẩm... Hồ sơ công bố mỹ phẩm nếu do người không phải là đại diện theo pháp luật nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải có sự ủy quyền hợp pháp từ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Hình thức ủy quyền phải được lập thành văn bản, gọi là Giấy...
Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt... Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 quy định những hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt: 1. Hàng hóa: a) Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút,...
Điều kiện khi kinh doanh bất động sản Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản như sau: 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp the...
Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng thực phẩm... Luật an toàn thực phẩm 2010 ghi nhận người tiêu dùng thực phẩm có những quyền và nghĩa vụ nhất định sau đây: Quyền người tiêu dùng thực phẩm: a) Được cung cấp thông tin trung thực về an toàn thực phẩm, hướng dẫn sử dụng, vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, l...