"Tiêu cực" trong công bố kết quả kiểm nghiệm thực phẩm - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

“Tiêu cực” trong công bố kết quả kiểm nghiệm thực phẩm

Chia sẻ:

Có nhiều ý kiến cho rằng việc kiểm nghiệm chỉ tiêu sản phẩm thực phẩm và việc công bố kết quả kiểm nghiệm đang tồn tại nhiều tiêu cực. Cơ quan kiểm nghiệm không tiến hành kiểm nghiệm chính xác và việc ra kết quả kiểm nghiệm còn nhiều hạn chế. Dẫn đến việc người tiêu dùng đánh giá sai về chất lượng sản phẩm và việc tiến hành kiểm tra, thanh tra của các cơ quan liên quan.

phu gia thuc pham

Tuy nhiên đây chỉ là một số hạn chế nhỏ gây ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan phòng thí nghiệm chấp hành nghiệm chỉnh quy định pháp luật. Việc công bố thực phẩm dựa trên kết quả kiểm nghiệm của các trung tâm và các phòng thí nghiệm; Việc thực hiện kiểm nghiệm được nhiều phòng kiểm nghiệm, nhiều cơ quan thực hiện không phải chỉ có cơ quan duy nhất. Do đó người tiêu dùng hoàn toàn có thể tin tưởng việc công bố thực phẩm dựa trên các kết quả kiểm nghiệm hợp pháp.

Đánh giá bài viết

Cảm nhận của bạn?

Thông tin liên quan:

Kiểm tra theo kế hoạch đối với cơ sở sản xuất, kinh doan... Ngày 01 tháng 12 năm 2015, Bộ Y tế ban hành Thông tư số: 48/2015/TT-BYT quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. Theo đó, việc Kiểm tra theo kế hoạch được thực hiện như sau: ...
Nội dung kiểm tra an toàn thực phẩm đối với sản xuất, ki... Ngày 01 tháng 12 năm 2015, Bộ Y tế ban hành Thông tư số: 48/2015/TT-BYT quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. Theo đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ kiểm tra những nội du...
Các trường hợp hoàn thuế VAT Theo Luật Thuế Giá trị gia tăng năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2013: Các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT): 1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ ...
Các trường hợp hoàn thuế Bảo vệ môi trường... Người nộp thuế bảo vệ môi trường được hoàn thuế bảo vệ môi trường đã nộp trong một số trường hợp sau: 1. Hàng hóa nhập khẩu còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan được tái xuất khẩu ra nước ngoài. 2. Hàng hóa...
Quy trình đánh giá hợp quy giống cây trồng sản xuất tron... Các bước đánh giá hợp quy giống cây trồng sản xuất trong nước: B1: Kiểm định ruộng giống Kiểm định ruộng giống do người kiểm định có chứng chỉ đào tạo thực hiện. Phương pháp kiểm định ruộng giống theo quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8550:2011 Giố...

TƯ VẤN PHÁP LUẬT