Tình hình xuất siêu của Việt Nam trong năm 2016 - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Tình hình xuất siêu của Việt Nam trong năm 2016

Chia sẻ:

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Tổng cục Thống kê của Việt Nam, cả năm 2016, Việt Nam xuất siêu ước tính đạt khoảng 2,7 tỷ đô la Mỹ.

Theo số liệu thống kế của Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong năm 2016 của Việt Nam ước tính sẽ đạt khoảng 349,2 tỷ đô la Mỹ.

Trong đó kim ngạch xuất khẩu ước tính sẽ đạt mức 175,94 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2015. Còn nhập khẩu ước tính sẽ đạt khoảng 173,26 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Tình hình xuất siêu của Việt Nam trong năm 2016

Như vậy, tính cả năm 2016, Việt Nam xuất siêu ước tính sẽ đạt gần 2,7 tỷ đô la Mỹ.

Trong những năm trở lại đây xuất siêu tại Việt Nam gần như không có gì thay đổi, khu vực các công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục là khối các nhà đầu tư có đóng góp chủ yếu vào giá trị xuất khẩu của thị trường Việt Nam.

Cụ thể, năm 2016, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất khẩu ước tính sẽ đạt 125,9 tỷ đô la Mỹ – tương đương 71,5% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của cả quốc gia Việt Nam.

Ở chiều hướng ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 102,2 tỷ đô la Mỹ – tương đương 59% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả quốc gia Việt Nam. Có thể thấy, có được mức xuất siêu như năm 2016 là tất cả phải nhờ vào khu vực các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tình hình xuất siêu của Việt Nam trong năm 2016
4 (80%) 2 votes

Thông tin liên quan:

Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng thực phẩm... Luật an toàn thực phẩm 2010 ghi nhận người tiêu dùng thực phẩm có những quyền và nghĩa vụ nhất định sau đây: Quyền người tiêu dùng thực phẩm: a) Được cung cấp thông tin trung thực về an toàn thực phẩm, hướng dẫn sử dụng, vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, l...
Cách phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về thực ph... Luật an toàn thực phẩm 2010 quy định về việc phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục khi có sự cố về an toàn thực phẩm. 1. Tổ chức, cá nhân phát hiện dấu hiệu liên quan đến sự cố về an toàn thực phẩm có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ sở khám bệnh, chữa bện...
Quy định về Giấy ủy quyền trong hồ sơ công bố mỹ phẩm... Hồ sơ công bố mỹ phẩm nếu do người không phải là đại diện theo pháp luật nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải có sự ủy quyền hợp pháp từ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Hình thức ủy quyền phải được lập thành văn bản, gọi là Giấy...
Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt... Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 quy định những hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt: 1. Hàng hóa: a) Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút,...
Bãi bỏ một số giấy tờ trong thủ tục BHXH, BHYT... Ngày 16 tháng 08 năm 2015, cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 9191/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số quyết định trước đó về hồ sơ bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế. Theo đó, một số thủ tục hành chính liên quan đến BHXH đã được ...