Tư vấn doanh nghiệp - Luật Việt Tín
Xem thêm

Giấy đề nghị Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Giấy đề nghị Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh này được ban hành kèm theo thông tư 20/2015-BKHĐT. Công ty luật VIỆT TÍN chúng tôi cung cấp mẫu giấy đề nghị theo hướng […]

Xem thêm

Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Đề nghị được cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại […]

Xem thêm

218/2013/NĐ-CP

  Ngày 26/12/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập DN. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập DN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều […]

Xem thêm

nghị định số 93/2015/NĐ-CP

Ngày 15 tháng 10 năm 2015 vừa qua Chính phủ đã ban hành nghị định số 93/2015/NĐ-CP về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng an ninh. Nghị định có một số nội dung quan trọng như sau: Nghị định quy định về tổ chức quản lý và hoạt động của […]

Xem thêm

Nghị định số 206/2013/NĐ-CP

Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về quản lý nợ của doanh nghiệp do nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ. Công ty luật VIỆT TÍN chúng tôi xin cung cấp toàn văn luật  này để quý khách hàng nghiên cứu, quý vị có vướng mắc hoặc yêu cầu […]

Xem thêm

Thông tư 200/2015/TT-BTC

Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà […]

Xem thêm

127/2014/TT-BTC

Thông tư này hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần . Thông tư này áp dụng cho các doanh nghiệp là đối tượng cổ phần hóa quy định  chủ sở hữu các doanh nghiệp thực hiện cổ […]

Xem thêm

194/2013/NĐ-CP

Thông báo về việc kể từ ngày 15/01/2014, Nghị định 194/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh […]

Xem thêm

THÔNG TƯ SỐ 127/2015/TT-BTC

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC CẤP MÃ SỐ DOANH NGHIỆP TỰ ĐỘNG THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP Thông tư này hướng dẫn về cấp mã số doanh nghiệp tự động theo phương thức điện tử trên Hệ thống Đăng ký thuế của Tổng cục […]

Xem thêm

Nghị định 118/2015/NĐ-CP

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư được Chính phủ ban hành ngày 12/11/2015, trong đó quy định tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài như về thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ […]