Tư vấn doanh nghiệp - Luật Việt Tín
Xem thêm

Công bố và cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp

 Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các […]

Xem thêm

Trình tự thủ tục chung khi đăng ký doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp năm 2014 có quy định về trình tự thủ tục đăng ký thành lập công ty, được hướng dẫn chi tiết bởi nghị định 78/2015/NĐ-CP. Theo đó, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ theo quy định tại Nghị định này […]

Xem thêm

Hồ sơ thành lập công ty TNHH

Luật doanh nghiệp 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan quy định về thủ tục đăng kí thành lập công ty TNHH như sau:  Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Đối với công ty TNHH […]

Xem thêm

Cách đặt tên cho doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp khi thành lập đều phải được đặt tên. Trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tên của doanh nghiệp được hiển trị trên 3 hình thức: tên tiếng Việt, tên tiếng Anh và tên viết tắt. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau […]

Xem thêm

Nghĩa vụ cơ bản của doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2014 quy định doanh nghiệp có những nghĩa vụ cơ bản sau đây: 1. Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh […]

Xem thêm

Những quyền cơ bản của doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2014 ghi nhận doanh nghiệp bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân được phép thành lập, tồn tại và hoạt động lâu dài. Tại Điều 7 Luật doanh nghiệp, những quyền cơ bản của doanh nghiệp được quy […]