Thay đổi đăng ký kinh doanh - Luật Việt Tín
thay doi noi dung dang ky kinh doanh
Xem thêm

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cần phải thực hiện hoạt động như đúng những gì trong Giấy chứng nhận đã đăng ký. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, không tránh khỏi doanh nghiệp có nhu cầu về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Việc […]

chuyen giam doc
Xem thêm

Thủ tục chuyển Giám đốc công ty

Hồ sơ đăng ký chuyển Giám đốc công ty bao gồm các giấy tờ sau: a) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật; b) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; c) Quyết định của chủ sở […]

Mature business man during a business conference with associates
Xem thêm

Thủ tục sang tên Giám đốc

Hồ sơ đăng ký sang tên Giám đốc, hay hồ sơ thay đổi giám đốc công ty bao gồm các giấy tờ sau: a) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật; b) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp […]

giam doc cong ty
Xem thêm

Hồ sơ thay đổi Giám đốc

Trong trường hợp Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty hồ sơ đăng ký thay đổi giám đốc công ty TNHH, công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau: a) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật; b) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực […]

giam doc
Xem thêm

Thông báo thay đổi Giám đốc

Trường hợp Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty thì khi có sự thay đổi người đảm nhận chức vụ Giám đốc, công ty phải làm thủ tục thông báo tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký thành lập. Tiến  hành thủ tục thay […]

thay doi dia chi
Xem thêm

Thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ công ty, trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi cùng […]

co phieu
Xem thêm

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Trong công ty cổ phần, các cổ đông có nhiều lý do khác nhau để không thể tiếp tục là cổ đông công ty. Khi đó, các cổ đông này cần thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần cho các cổ đông hiện hữu hoặc cá nhân, tổ chức khác. Trong trường hợp này bạn […]

giam von dieu le
Xem thêm

Thủ tục giảm vốn điều lệ

Thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ: công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm: a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); b) Họ, tên, […]