Thay đổi đăng ký kinh doanh - Luật Việt Tín
chuyen nhuong von gop
Xem thêm

Chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH

Đối với công ty TNHH, việc chuyển nhượng vốn góp được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015. Trừ một số trường hợp đặc biệt, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một […]

Chuyển nhượng cổ phần
Xem thêm

Chuyển nhượng cổ phần doanh nghiệp

Theo Luật doanh nghiệp 2014, Cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ một số trường hợp theo quy định và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Nếu trong điều lệ công ty có quy định hạn chế về việc chuyển nhượng cổ phần công ty thì các […]

thay doi dkkd
Xem thêm

Sửa đổi đăng ký kinh doanh

Sửa đổi Giấy đăng ký kinh doanh là nhu cầu thiết yếu của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, các thủ tục pháp lý này làm mất nhiều thời gian, công sức và chi phí cho các doanh nghiệp. Do đó, trong xu thế hội nhập toàn cầu, hầu hết các doanh nghiệp đều […]

dang ky kinh doanh
Xem thêm

Tư vấn đăng ký kinh doanh

Đăng ký kinh doanh là nhu cầu thiết yếu của cá nhân, tổ chức khi bắt đầu thực hiện kinh doanh. Tuy nhiên, các thủ tục pháp lý này làm mất nhiều thời gian, công sức và chi phí của những ông chủ tương lai, thậm chí làm chậm trễ kế hoạch kinh doanh. Do đó, […]

thay doi dkkd
Xem thêm

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký kinh doanh là nhu cầu thiết yếu của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, các thủ tục pháp lý này làm mất nhiều thời gian, công sức và chi phí cho các doanh nghiệp. Do đó, trong xu thế hội nhập toàn cầu, hầu hết các […]

thay doi giay phep kinh doanh
Xem thêm

Thay đổi giấy phép kinh doanh

Thay đổi nội dung Giấy phép kinh doanh là nhu cầu thiết yếu của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, các thủ tục pháp lý này làm mất nhiều thời gian, công sức và chi phí cho các doanh nghiệp. Do đó, trong xu thế hội nhập toàn cầu, hầu hết các doanh […]

thay doi dkkd
Xem thêm

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là nhu cầu thiết yếu của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, các thủ tục pháp lý này làm mất nhiều thời gian, công sức và chi phí cho các doanh nghiệp. Do đó, trong xu thế hội nhập toàn cầu, hầu hết các doanh […]

chuyen tru so cong ty
Xem thêm

Thay đổi trụ sở chính công ty

Khi có nhu cầu thay đổi trụ sở chính công ty, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Sau đó, doanh nghiệp tiến hành thủ tục hành chính tại phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế […]

chuyen dia chi cong ty
Xem thêm

Thay đổi địa chỉ công ty khác quận

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Trường hợp thay đổi địa chỉ công ty đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố […]

thay doi dia chi doanh nghiep
Xem thêm

Thay đổi địa chỉ doanh nghiệp

Thay đổi địa chỉ doanh nghiệp hay thay đổi địa chỉ công ty thì bạn cần lưu ý trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về […]