Vần đề pháp lý thành lập doanh nghiệp - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Vần đề pháp lý thành lập doanh nghiệp

Chia sẻ:

Để được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam, thương nhân nước ngoài cần thỏa mãn các điều kiện quy định tại Điều 7, Nghị định 07/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, thương nhân cần đáp ứng các yêu cầu:

Hands on top of each other. Symbolic picture.

          Thứ nhất, Thương nhân nước ngoài(công ty, doanh nghiệp nước ngoài,…) phải được thành lập, đăng ký kinh doanh hợp pháp theo quy định của pháp luật tại quốc gia, vùng lãnh thổ. Mà các quốc gia, vùng lãnh thổ này phải tham gia điều ước quốc tế có Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ đó công nhận.

Thứ hai, Thương nhân nước ngoài  muốn thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam phải có thời gian hoạt động ít nhất 01 năm (Thành lập công  ty tại nước sở tại ít nhất là một năm , kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký.

Thứ ba, trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương khác của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì tại thời điểm nộp hồ sơ thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam , thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm.

Thứ tư, nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với các cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

          Thứ năm, trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam trong điều ước quốc tế hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành.

Văn phòng đại diện khắc dấu tròn , đăng ký hoạt động tại Sở Công thương nơi văn phòng đặt trụ sở Chính.

Hãy liên hệ với Chúng tôi để được tư vấn cụ thể!

Đánh giá bài viết

Cảm nhận của bạn?

Thông tin liên quan:

Cách phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về thực ph... Luật an toàn thực phẩm 2010 quy định về việc phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục khi có sự cố về an toàn thực phẩm. 1. Tổ chức, cá nhân phát hiện dấu hiệu liên quan đến sự cố về an toàn thực phẩm có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ sở khám bệnh, chữa bện...
Quy định về Giấy ủy quyền trong hồ sơ công bố mỹ phẩm... Hồ sơ công bố mỹ phẩm nếu do người không phải là đại diện theo pháp luật nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải có sự ủy quyền hợp pháp từ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Hình thức ủy quyền phải được lập thành văn bản, gọi là Giấy...
Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt... Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 quy định những hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt: 1. Hàng hóa: a) Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút,...
Điều kiện khi kinh doanh bất động sản Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản như sau: 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp the...
Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng thực phẩm... Luật an toàn thực phẩm 2010 ghi nhận người tiêu dùng thực phẩm có những quyền và nghĩa vụ nhất định sau đây: Quyền người tiêu dùng thực phẩm: a) Được cung cấp thông tin trung thực về an toàn thực phẩm, hướng dẫn sử dụng, vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, l...