Xử phạt hành chính trong thủ tục phá sản - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Xử phạt hành chính trong thủ tục phá sản

Chia sẻ:

Xử phạt vi phạm hành chính trong thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã được quy định tại Nghị định số 67/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2015. Theo đó:

 • Cá nhân, tổ chức bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000đ đến 1.000.000đ đối với hành vi cản trở, gây khó khăn trong việc thực hiện quyền nộp đơn của những người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.
 • Phạt từ 1.000.000đ đến 3.000.000đ đối với người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán nhưng không nộp.
 • Phạt tiền từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ đối với hành vi thông báo doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán không chính xác, không khách quan.
 • Phạt tiền từ 1.000.000đ đến 3.000.000đ đối với hành vi đang quản lý lưu trữ tài liệu, chứng cứ có liên quan vụ việc phá sản nhưng không cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời trong thời hạn quy định.
 • Phạt tiền từ 3.000.000đ đến 5.000.000đ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán mà không thông báo công khai sau nhi nhận được quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân.

xu phat hanh chinh ve pha san

 • Phạt tiền từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản mà không báo cáo Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trước khi:
  • Thực hiện hoạt động liên quan đến vay, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản, bán, chuyển nhượng cổ phần, quyền sở hữu tài sản;
  • Chấm dứt thực hiện hợp đồng có hiệu lực;
  • Thanh toán nợ phát sinh và lương của người lao động.
 • Phạt tiền từ 10.000.000đ đến 20.000.000đ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản mà có một trong các hành vi sau:
  • Cất giấu, tẩu tán, tặng cho tài sản;
  • Thanh toán nợ không đảm bảo và lương nhân viên;
  • Từ bỏ quyền đòi nợ;
  • Chuyển khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Phạt từ 1.000.000đ đến 3.000.000đ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán mà không thực hiện kiểm kê tài sản trong thời gian quy định;
 • Phạt tiền từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ đối với đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã và người khác nếu không hợp tác kiểm kê tài sản hoặc cố ý làm sai lệch kết quả kê biên.
 • Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000đ đến 1.000.000đ đối với người lao động có hành vi che giấu tài sản doanh nghiệp, hợp tác xã kể từ ngày Tòa án

Đánh giá bài viết

Thông tin liên quan:

Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng thực phẩm... Luật an toàn thực phẩm 2010 ghi nhận người tiêu dùng thực phẩm có những quyền và nghĩa vụ nhất định sau đây: Quyền người tiêu dùng thực phẩm: a) Được cung cấp thông tin trung thực về an toàn thực phẩm, hướng dẫn sử dụng, vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, l...
Cách phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về thực ph... Luật an toàn thực phẩm 2010 quy định về việc phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục khi có sự cố về an toàn thực phẩm. 1. Tổ chức, cá nhân phát hiện dấu hiệu liên quan đến sự cố về an toàn thực phẩm có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ sở khám bệnh, chữa bện...
Quy định về Giấy ủy quyền trong hồ sơ công bố mỹ phẩm... Hồ sơ công bố mỹ phẩm nếu do người không phải là đại diện theo pháp luật nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải có sự ủy quyền hợp pháp từ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Hình thức ủy quyền phải được lập thành văn bản, gọi là Giấy...
Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt... Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 quy định những hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt: 1. Hàng hóa: a) Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút,...
Bãi bỏ một số giấy tờ trong thủ tục BHXH, BHYT... Ngày 16 tháng 08 năm 2015, cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 9191/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số quyết định trước đó về hồ sơ bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế. Theo đó, một số thủ tục hành chính liên quan đến BHXH đã được ...