Xử phạt hành chính trong thủ tục phá sản - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Xử phạt hành chính trong thủ tục phá sản

Chia sẻ:

Xử phạt vi phạm hành chính trong thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã được quy định tại Nghị định số 67/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2015. Theo đó:

 • Cá nhân, tổ chức bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000đ đến 1.000.000đ đối với hành vi cản trở, gây khó khăn trong việc thực hiện quyền nộp đơn của những người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.
 • Phạt từ 1.000.000đ đến 3.000.000đ đối với người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán nhưng không nộp.
 • Phạt tiền từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ đối với hành vi thông báo doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán không chính xác, không khách quan.
 • Phạt tiền từ 1.000.000đ đến 3.000.000đ đối với hành vi đang quản lý lưu trữ tài liệu, chứng cứ có liên quan vụ việc phá sản nhưng không cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời trong thời hạn quy định.
 • Phạt tiền từ 3.000.000đ đến 5.000.000đ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán mà không thông báo công khai sau nhi nhận được quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân.

xu phat hanh chinh ve pha san

 • Phạt tiền từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản mà không báo cáo Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trước khi:
  • Thực hiện hoạt động liên quan đến vay, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản, bán, chuyển nhượng cổ phần, quyền sở hữu tài sản;
  • Chấm dứt thực hiện hợp đồng có hiệu lực;
  • Thanh toán nợ phát sinh và lương của người lao động.
 • Phạt tiền từ 10.000.000đ đến 20.000.000đ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản mà có một trong các hành vi sau:
  • Cất giấu, tẩu tán, tặng cho tài sản;
  • Thanh toán nợ không đảm bảo và lương nhân viên;
  • Từ bỏ quyền đòi nợ;
  • Chuyển khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Phạt từ 1.000.000đ đến 3.000.000đ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán mà không thực hiện kiểm kê tài sản trong thời gian quy định;
 • Phạt tiền từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ đối với đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã và người khác nếu không hợp tác kiểm kê tài sản hoặc cố ý làm sai lệch kết quả kê biên.
 • Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000đ đến 1.000.000đ đối với người lao động có hành vi che giấu tài sản doanh nghiệp, hợp tác xã kể từ ngày Tòa án

Đánh giá bài viết

Cảm nhận của bạn?

Thông tin liên quan:

Thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư Luật kinh doanh luôn là một phạm trù có sự thay đổi phù hợp với xu thế phát triển của mỗi môi trường kinh doanh riêng, được quy định cụ thể bằng những văn bản pháp luật, mọi doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh đều phải tuân thủ điều này. Thay đổi giấy chứng...
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong nước... Tư vấn về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong nước: Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài 1, Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ hoặc UBN...
Chuyển đổi Giấy chứng nhận đầu tư Thủ tục chuyển đổi Giấy chứng nhận đầu tư:  a) Trường hợp chỉ yêu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thay đổi ...
Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư... Tư vấn thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là một quy trình không thể thiếu khi có sự thay đổi về các tiêu chí của dự án đầu tư có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên nhiều chủ đầu tư đang c...
Thay đổi Giấy phép đầu tư Theo quy định của Luật đầu tư 2014, khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy phép đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư tại cơ quan đã cấp Giấy phép đầu tư đó. Tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài Hồ sơ điều chỉnh ...