Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất làm dày QCVN 4-21:2011/BYT

0
50

Hiện nay, các chất phụ gia vẫn được sử dụng bừa bãi, không tuân thủ theo các quy định về danh mục các chất phụ gia được sử dụng cũng như liều lượng và mục đích sử dụng. Một trong số đó là chất làm dày.  Chất làm dày là phụ gia thực phẩm được sử dụng để làm tăng độ nhớt của thực phẩm.  Vì vậy việc quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất độn là hết sức cần thiết nhằm xây dựng khung chuẩn định lượng giúp các cơ sở sản xuất kinh doanh có thể căn cứ vào đó để thực hiện. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất làm dày QCVN 4-21:2011/BYT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến biên soạn và được ban hành theo Thông tư số 01/2011/TT-BYT ngày 13 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Nội dung chính của quy chuẩn bao gồm những quy định chung về đối tượng phạm vi thực hiện; những yêu cầu kỹ thuật , phương pháp thử và lấy mẫu; yêu cầu quản lý và trách nhiệm của tổ chức cá nhân.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất làm dày QCVN 4-21:2011/BYT
Đánh giá bài viết

TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY: 0945 292 808 – 0978 635 623

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here