Cổ phần hóa nhiều doanh nghiệp nhà nước

0
39

Một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 12-NQ/TW do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành (Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước) chính là cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước không có phương án phục hồi khả thi và giám sát chặt chẽ doanh nghiệp nhà nước vay vốn nước ngoài. Muộn nhất tới năm 2018 sẽ có một cơ quan chuyên trách đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và cổ phần cũng như vốn góp của nhà nước ở doanh nghiệp.

Cổ phần hóa nhiều doanh nghiệp nhà nước

Bán vốn và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Nghị quyết số 12-NQ/TW có quan điểm rất rõ ràng, khẳng định doanh nghiệp nhà nước là loại hình doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100& vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần, vốn góp chi phói được hoạt động tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiện hoặc công ty cổ phần. Trong Nghị quyết cũng nêu rõ yêu cầu tách bạch nhiệm vụ của doanh nghiệp nhà nước trong sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ thông thường với nhiệm vụ của doanh nghiệp nhà nước trong sản xuất, cung cấp hàng hóa dịch vụ công ích. Đối ới những doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối bao gồm cả những doanh nghiệp đang kinh doanh có hiệu quả sẽ kiên quyết bán vốn, cổ phần hóa.

Thêm nữa, sẽ xử lý triệt để bao gồm cả việc cho phá sản các doanh nghiệp nhà nước yếu kém, tách bạch và phân định rõ chức năng của chủ sở hữu tài sản và vốn của nhà nước với chức năng quản lý nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp và chức năng quản trị kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. Nghị quyết số 12-NQ/TW đặt mục tiêu cơ cấu lại và đổi mới doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn 2017-2020 dựa trên các tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước ở các ngành và lĩnh vực. Tính tới năm 2030, làm sao để hầu hết các doanh nghiệp nhà nước có cơ cấu sở hữu hỗn hợp tập trung là doanh nghiệp cổ phần, phát triển một số các tập đoàn kinh tế nhà nước quy mô lớn và có khả năng cạnh tranh trên khu vực , quốc tế ở một số ngành then chốt trong ngành kinh tế.

Có biện pháp cơ cấu lại hoặc cho phá sản

Nghị quyết yêu cầu trong quá trình đẩy mạnh cơ cấu, rà soát đánh giá thực trạng, phân loại doanh nghiệp để có giải pháp phù hợp. Đối với các doanh nghiệp nhà nước không có phương án phục hồi khả thi thì sẽ cho phá sản, kiên quyết xử lý dứt điểm các dự án đầu tư kém hiệu quả, thua lỗ. Đối với những doanh nghiệp nhà nước cần nắm giữ vốn 100% hoặc cần nắm giữ vốn cổ phần thì sẽ có chính sách phù hợp, cơ cấu lại bằng cơ chế. Bên cạnh đó cần mở rộng các phương thức bán vốn góp, cổ phần, kể cả bán toàn bộ cũng như áp dụng biện pháp phá sản nếu không có phương án phục hồi khả thi.

Các công ty, dự án thua lỗ sẽ phải thực hiện cơ cấu lại, chuyển nhượng cổ phần hoặc dự án cho nhà đầu tư khác. Các doanh nghiệp cổ phần hóa phải nhanh chóng niêm yết trong thời hạn 1 năm kể từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu tiên. Các doanh nghiệp đang được giao nhiệm vụ quản lý khai thác cá dự án, công trình kết cấu hạ tầng có ý nghĩa quan trọng do nhà nước đầu tư thì khi cổ phần hóa, Nhà nước tiến hành kiểm soát theo nguyên tắc. Cụ thể, nhà nước thống nhất sở hữu còn doanh nghiệp cổ phần hóa hoặc nhà đầu tư nhận quyền khai thác sẽ vận hành, quản lý, khai thác dự án.

Giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp nhà nước vay vốn nước ngoài

Trong Nghị quyết số 12-NQ/TW nhấn mạnh sẽ xóa bỏ cơ chế can thiệp hành chính bao cấp trực tiếp với doanh nghiệp nhà nước, xóa bỏ đối xử bất bình đẳng với doanh nghiệp ở các thành phần kinh tế khác. Mặt khác phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong hình thành, mở rộng chuỗi cung ứng, sản xuất, hạn chế tình trạng kinh doanh sản xuất khép kín cục bộ hoặc không minh bạch. Đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước đa sở hữu có quy mô lớn sẽ củng cố phát triển để hoàn thiện mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước theo thông lệ quốc tế.

Bên cạnh đó, nhà nước giám sát quản lý chặt chẽ huy động vốn, sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước, nhất là các doanh nghiệp nhà nước có vay vốn nước ngoài, các dự án đầu tư trong nước, nước ngoài, nguồn vốn mua bán doanh nghiệp, tách người quản lý doanh nghiệp nhà nước khỏi chế độ công chức, viên chức, hạn chế tôi đa cấp bảo lãnh của chính phủ.

Cổ phần hóa nhiều doanh nghiệp nhà nước
Đánh giá bài viết

TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY: 0945 292 808 – 0978 635 623

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here