Công ty cổ phần là gì?

0
6

Công ty cổ phần là gì?

Là một trong những loại hình doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh Nghiệp 2014, được thành lập và hoạt động với 3 thành viên tối thiểu cùng góp vốn vào công ty.

Các thành viên của công ty cổ phần gọi là các cổ đông, không bị giới hạn về số lượng và có thể là một cá nhân hoặc một tổ chức (nếu là tổ chức thì phải có người đại diện phần vốn góp).

Những người đầu tiên góp vốn để thành lập công ty cổ phần được gọi là cổ đông sáng lập. Họ là những người quyết định giá trị của mỗi cổ phần (thông thường là 10.000đ/1 cổ phần). Qua đó tính toán được số lượng cổ phần trong công ty.

Ví dụ: số vốn điều lệ góp vào là 1 tỷ đồng, giá trị của 1 cổ phần là 10.000đ thì tổng số cổ phần là 100.000. Theo tỷ lệ góp vốn, ví dụ anh A góp 200 triệu (tức 20% vốn điều lệ) thì anh A sở hữu 20.000 cổ phần.

Đặc điểm chung

Đây là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân nên công ty cổ phần có thể tham gia góp vốn thành lập hoặc quản lý một công ty khác với tư cách pháp nhân của mình. Có sự tách biệt giữa tài sản của công ty với tài sản của các cổ đông, nên các cổ đông chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp của mình.

Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán (bao gồm cổ phiếu, trái phiếu,…) để huy động vốn. Đây là một trong những hình thức huy động vốn đặc trưng mà chỉ công ty cổ phần mới có. Đối với các trường hợp chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty đại chúng hoặc chào bán cổ phần ra công chúng thì phải tuân theo quy định của Luật Chứng khoán hiện hành.

Ưu điểm

Những điểm ưu việt dưới đây lý giải vì sao loại hình công ty cổ phần lại được ưa chuộng đến vậy:

  • Có tư cách pháp nhân nên các cổ đông có thể hạn chế rủi ro vì họ chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn theo tỉ lệ vốn đã góp vào công ty;
  • Khả năng huy động vốn rất lớn từ công chúng bằng hình thức đầu tư trực tiếp thuận lợi. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng trở thành cổ đông của công ty bằng hình thức mua cổ phiếu của công ty (tính chất mở của Công ty cổ phần);
  • Phạm vi hoạt động của công ty cổ phần rất rộng, trong hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề;
  • Việc chuyển nhượng, mua bán, trao đổi phần vốn góp trong công ty cổ phần khá dễ dàng;
  • Đối tượng được tham gia vào công ty cổ phần rất rộng, không bị giới hạn về số lượng. Ngay cả các cán bộ công chức nhà nước cũng có quyền mua cổ phiếu và trở thành cổ đông của công ty.

Nhược điểm

Tuy nhiên công ty cổ phần cũng có những nhược điểm nhất định:

  • Việc tổ chức, điều hành và quản lý công ty cổ phần tương đối phức tạp do số lượng cổ đông không bị giới hạn nên sẽ hình thành các nhóm cổ đông có mâu thuẫn với nhau về mặt lợi ích, trong đó phổ biến nhất là tranh chấp quyền lực tại công ty.
  • Các cổ đông sáng lập có thể bị mất quyền kiểm soát công ty;
  • Thủ tục thành lập công ty cổ phần cũng phức tạp hơn so với các loại hình công ty khác do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính, kế toán.
Công ty cổ phần là gì?
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận

avatar