Công việc trong ngày của tôi

0
1

Sáng sớm, mở mắt ra nhận được ngay một tin nhắn: “Lên công ty sớm hơn thường lệ, lấy hồ sơ của khách rồi mang lên cơ quan nhà nước – làm nhanh”…

Tôi đã quen với công việc, đôi khi cần một sự gấp rút kẻo không lại làm lỡ việc của khách thì ăn xạc của giám đốc là chuyên bình thường, khỏi cần ăn sáng, xách theo một cái ba lô và lên đường, tới công ty, bà giám đốc ra cái vẻ mặt nghiêm trọng: khách yêu cầu hoàn thành hồ sơ càng nhanh càng tốt, hàng sắp về, cần ngay công văn giải tỏa, thế là tui chạy tới cơ quan nhà nước mà không quên mang theo giấy ủy quyền …

Cái nghề gần như làm dâu trăm họ, ngày nào cũng gần như ngày nào không được nghỉ ngơi, có những hồ sơ khách giục tới giục lui mà đến khổ, làm việc với cơ quan nhà nước là cứ phải “lần lượt” và “từ từ mà tiến” chứ nhanh sao được, phải đúng quy trình công việc của nó hết …

Một ngày trôi đi trong sự bận rộn !

Công việc trong ngày của tôi
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận